خودپسندی و غرور، بزرگترین مشکل انسان که او را از خدا دور می کند

...

صحیفه سجادیه کتابی حاوی ۵۴ دعا از امام سجاد ع است. این کتاب پس از قرآن و نهج البلاغه مهم ترین میراث مکتوب شیعه به حساب می آید و به نام های خواهر قرآن و «انجیل اهل بیت» نیز مشهور است. صحیفه مانند قرآن و نهج البلاغه از نظر فصاحت و بلاغت مورد توجه قرار گرفته است. امام سجاد ع بسیاری از معارف دینی را در دعا های خود بیان می کند.

بیشتربخوانید

چگونه صلوات روح انسان را پاک می کند؟

صحیفه سجادیه تنها شامل راز و نیاز با خدا و بیان حاجت در پیشگاه وی نیست، بلکه مجموعه ای مشتمل بر بسیاری از علوم و معارف اسلامی است که در آن مسائل عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و پاره ای از قوانین طبیعی و احکام شرعی در قالب دعا بیان شده است. در بخش ارتباط با خداوند طبق مقتضای زمان های مختلف و احوال گوناگون دعا هایی بیان شده است، برخی دعا های آن به صورت سالانه، همچون دعای عرفه و وداع ماه رمضان، و برخی ماهانه، مانند دعای دیدن هلال، و برخی هفتگی و برخی برای هر شبانه روز قرار داده شده است. دعای چهل و چهارم صحیفه سجادیه از دعا های مأثور از امام سجاد ع که آن را می خواند. امام سجاد ع در این دعا وظایف مؤمن واقعی را بیان می کند و از خدا درخواست دارد که از شر شیطان در امان باشد. حضرت زین العابدین در ابتدای این دعا، خدا را به دلیل دادن مقام شکر به بندگان سپاس گزار است و از خدا درخواست پاک شدن گناهان و رسیدن به مقام صالحان را دارد.

خودپسندی و غرور، بزرگترین مشکل انسان که او را از خدا دور می کند

آن چه پیش رو دارید گزیده ای از سخنان آیت الل ه محمدتقی مصباح یزدی است که در سال ۱۳۸۷ ایراد شده است. قسمت چهارم آن را با هم می خوانیم:

همه چیز از اوست

ال ح م د ل ل ه ال ذ ی ه د ان ا ل ح م د ه ، و ج ع ل ن ا م ن أ ه ل ه ل ن ک ون ل إ ح س ان ه م ن الش اک ر ین ، و ل ی ج ز ی ن ا ع ل ی ذ ل ک ج ز اء ال م ح س ن ین

این جملات فراز های آغازین دعای حضرت سجاد سلام الله علیه است. ترجمه آن عبارتست از اینکه ستایش برای خدایی است که ستایش کردن را به ما آموخت و ما را به ستایش هدایت کرد و هم چنین ما را اهل حمد و ستایش قرار داد تا از شکرگزاران احسان او باشیم تا آن که پاداش احسان کنندگان را به ما عطا کند. درباره این فراز توضیح داده شد که چگونه خدا ما را به حمد خود هدایت و توفیق فرموده تا اهل حمد باشیم. فراهم کردن همه مقدماتی که برای ستایش کردن خدا لازم است با تدبیر الهی انجام گرفته است.

چه عقلی که در درون ما قرار داده و چه وحی که به وسیله انبیا فرستاده و چه آموزش هایی که به صورت های مختلف ما فرا گرفتیم و چه شرایطی که فراهم شده تا انگیزه حمد و دعا کردن در ما پیدا بشود، همه و همه با تدبیر الهی انجام گرفته است.

هدف از ستایش

سوال این است: خدایی که ستایش کردن را به ما آموخته و ما را به آن هدایت فرموده، هدفش از این کار چیست؟ در بحث عقلی و فلسفی بحثی مطرح می شود که برای افعال الهی نیز آیا علت غایی و هدف، وجود دارد یا خیر؟ این بحث از اوایل صدر اسلام بین متکلمین مطرح بوده که آیا خدای متعال افعالش را برای اغراضی انجام می دهد یا این که در فعلش غرضی ندارد؟ اگر غرض، هدف یا علت غایی را به گونه ای تفسیر کنیم که یعنی فاعل فاقد کمال است و با فعلش می خواهد به کمال برسد، چنین امری درباره خدای متعال معنا ندارد. هر کمالی از هر مقوله ای فرض بشود، خدا بی نهایتش را داراست.

به این معنا غرض از فعل یا هدف از فعل یا علت غایی برای فعل خدا، معنی ندارد. یعنی علت غایی زائد بر ذات و امری که خارج از ذات است فرض بشود، که ذات فاقد آن است و بخواهد با کارش به آن برسد. معمولا وقتی ما کاری را برای هدفی انجام می دهیم یعنی هدف و مطلوبی را در نظر داریم تا آن چیزی را که نداریم با انجام دادن آن کار، به آن مطلوب و هدف برسیم. در این جا مطلوب می شود علت غایی برای انجام فعل. مثلا درس می خوانیم برای اینکه محترم باشیم.

چون باید با عالم شدن، موقعیت اجتماعی مورد نیاز را بیابیم. اگر علت غایی همیشه به همین معنا باشد که ما از داشتن امری محرومیم و با انجام فعل به آن می رسیم، در مورد خدای متعال این مسئله معنی ندارد. اینجا گفته می شود افعال الهی معلق به اغراض نیست و علت غایی یا علت غایی زائد بر ذات ندارد. اما اگر گفتیم علت غایی لازم نیست که خارج از ذات باشد، بلکه ممکن است علت غایی به گونه ای تعریف شود که بر خود ذات نیز منطبق شود، آنوقت می شود به یک معنا در کار الهی اهداف و اغراضی را قائل شویم. هدفی که در نهایت به ذات الهی باز می گردد. اقتضا ذات الهی به افاضه و ارائه کمالات و رحمت ها است. خدا دوست دارد که چیزی را بدهد و افاضه کند، نه اینکه چیزی را ندارد و می خواهد آن را به دست آورد. در اینجا گفته می شود خدای متعال هر چه انجام می دهد، برای نفع دیگران است نه برای خودش.

بخشنده همیشگی

آن هایی که مطلقا اغراض و علت غایی را از خداوند نفی نمی کنند بر این باورند که این غایت الفعل است، نه؛ غایت الفاعل. قرآن کریم برای افعال الهی اهدافی را ذکر می کنند. اگر در آیات قرآن بررسی شود، می بینیم خدا می خواهد بهترین رحمت ها را به بندگان خود افاضه کند. انسان را خلق می کند تا او را مورد آزمایش قرار دهد. او را سر دوراهی ها قرار می دهد تا با اختیار خودش راه اصلح را انتخاب کند. راه اصلح، مصداق عبادت خداست. انسان را آفریده تا خدا را عبادت کند، و دارای لیاقت شود تا به پاداش های الهی نائل گردد و خدا به او رحمت بیشتری افاضه کند تا آن جا که رحمت بی نهایت خود را به او ببخشد.

این جا سؤالی مطرح می شود که کسی که مؤمن و اهل بهشت است دیگر برای چه عبادت کند؟ قرآن می فرماید برای این که به مراتب عالی تری از قرب برسد تا «ف ی م ق ع د ص د ق ع ن د م ل یک م ق ت د ر » ۱؛ یعنی قرب الهی. اینجاست که مؤمن لیاقت پیدا می کند تا مشمول بالاترین رحمت های الهی را شود. خدا این کار ها را می کند برای رسیدن به آن هدف، کار های دیگر نیز برای رسیدن به هدف های دیگر، تا در نهایت کسانی که لایق باشند، بتوانند آخرین مرتبه رحمت الهی را دریافت کنند.

این لیاقت فقط در سایه عبادت خدا حاصل می شود. به این معنا افعال الهی هم دارای اغراض و غایاتی است. خدا کاری را انجام می دهد برای تحقق یک هدف. به یک معنا هدف الفعل است به یک معنای دیگر به هدف فاعل باز می گردد. اکنون می خواهیم بدانیم چرا خدا ما را هدایت فرموده تا حمد و سپاس او را به جا بیاوریم؟ اگر او ما را به حمد و ستایش هدایت نکرده بود دیگر توفیق رسیدن به مقام شاکرین را به دست نمی آوردیم.

کسانی که با تعبیرات قرآنی آشنا هستند می دانند که مقام شاکرین از بالاترین مقام هاست. «س ن ج ز ی الش اک ر ین »، «س ن ز ید ال مح س ن ین »، «إ ن الل ه لا ی ض یع أ ج ر ال مح س ن ین »؛ خدای متعال بالاترین مرتبه پاداش را برای شاکرین و اهل احسان قرار داده است. این دعا نیز به ما تعلیم می دهد که خدای متعال ما را برای حمد و ستایش خود هدایت نمود تا اینکه در مقام حمد و شکر او برآییم. هنگامی که ما در مقام شکر خدا برآمدیم از «شاکرین»؛ یا «محسنین»؛ به شمار می آییم و لیاقت دریافت پاداش های عظیمی که خدای متعال برای اولیا خود فراهم نموده، را به دست می آوریم.

اگر نمی دانستیم که باید حمد و شکر خدا را بجا بیاوریم، به این مقام نمی رسیدیم و هدف از آفرینش انسان ناقص می ماند. هدف از آفرینش انسان این است که زمینه ای فراهم شود تا انسان بتواند با اختیار خود به عالی ترین مقام یک مخلوق نائل شود و آن مقامی است که انسان در نهایت قرب الهی و در جوار خدای متعال مشمول بالاترین پاداش های خدای متعال قرار بگیرد.

راهی برای رسیدن به قرب الهی

قرآن می فرماید «و ما خ ل ق ت ال ج ن و ال إ ن س إ لا ل ی ع ب د ون »؛ «من جنیان و آدمیان را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند.»؛ وقتی ذهن های ساده و دور مانده از معارف اسلامی و اهل بیت ع این آیه را می بینند نخستین چیزی که می پرسند، این است که این چه کاری است که خدا ما را آفریده تا او را عبادت کنیم؟ تصور غلطی از این آیه پیدا می کنند. تصور می کنند که العیاذ بالله، خدا مثل یک پادشاه خودپسند و زورگویی است که دوست دارد همه در مقابلش به خاک بیفتند، خم و راست شوند و چاپلوسی کنند.

همه خلایق و عالم را با این عظمت برای انسان آفرید و انسان را هم خلق نمود تا در مقابل خدا چاپلوسی کند، بگوید بله قربان مطیع هستم آن ها تصور می کنند اینکه «ما انسان را نیافریدیم جز برای عبادت»؛ به این معنی است که خدا از این که بندگانش در مقابلش خم و راست شوند و در مقابلش تعظیم و چاپلوسی کنند، لذت می برد و خوشحال می شود. به ویژه آن که بگویند خدا به آدم حمد کردن را نیز آموخته و این وظیفه ایست که ما باید شکر خدا را به جا بیاوریم. این افراد با شنیدن این آیات به جای اینکه معرفت و زمینه تقربشان به خدا بیشتر بشود، از خدا دورتر می شوند.

خدا را دیکتاتور زورگوی خودپسندی تصور می کنند؛ که دوست دارد همه در مقابلش خم و راست بشوند. بخش عظیمی از معارف الهی و تعالیم اهل بیت ع در قالب روایات و ادعیه به ما تأکید می کند که اگر می خواهید به قرب خدا و بالاترین مرتبه وجودی برسید، باید بدانید که بنده ای بیش نیستید. بندگی و عبودی ت سر عظیمی دارد که انسان باید معرفت بالایی داشته باشد تا آن را درک کند.

انانیت؛ خطرناک ترین پرتگاه

بزرگترین مشکل انسان که او را از خدا دور می کند و نمی گذارد به خدا نزدیک شود و او را از عالی ترین مقام قرب الهی محروم می سازد این است که به خدا می گوید: «من یکی، تو هم یکی »؛ اینجا انسان برای خود استقلال قائل می شود. «من دلم می خواهد تو با اینکه خدا هستی ما هرچه می گویی، بگو. من نیز دلم اینگونه می گوید.»؛ این را باور نمی کند که او خودش، دلش، فکرش و اراده اش همه و همه برای خداست.

او چیزی از خودش ندارد. فهمی که دارد، شعوری که دارد، زبانی که دارد، اراده ای که دارد، محبتی که دارد، بغضی که دارد، این ها هیچکدام ارث پدر و مادر انسان نیست. خدا به او عطا کرده است. ما از خودمان چه داشتیم؟

«ه ل أ تی ع ل ی ال إ ن سان ح ین م ن الد ه ر ل م ی ک ن ش ی ئا م ذ ک ورا »؛ مگر نبود روزی که ما هیچ نبودیم. تا آنجایی که می دانیم، یک قطره آب گندیده بودیم، پیش از آن حتی همین هویت را نیز نداشتیم. عموما ما به ابتکارات، خلاقیت ها و اختراعات، کشف معارف عقلی، حسی، تجربی و علمی؛ خود می بالیم و می نازیم. آیا این امور از عهده یک قطره آب گندیده برمی آید؟ همه این ها را خدا به ما عنایت فرموده است.

سخنی را که همین الان می گویم، حرف اول را که گفتم، اگر خدا قدرت ادامه اش را ندهد، حرف دوم را نمی توانم بگویم. اگر خدا اجازه ندهد عمر تمام می شود. حت ی در نفسی که می کشیم اگر اراده او نباشد، بازدمش به دست ما نیست.

ما چه از خودمان داریم جز جهل؟ «ب ناه م بن ی ع ل ی ال ج ه ل»؛ خیال می کنیم که موجود مستقلی هستیم و اراده ای داریم. به تعبیر امروزی بر خدا، حقی داریم. انسان مدرن فراتر از این می گوید: «ما در برابر خدا حقی داریم. خدا نباید حقمان را پایمال کند. باید حق مان را از او بگیریم». همه مشکلات بشر از همین جاست. راه حل آن نیز این است که بفهمیم بنده ایم. این مشکل برای جنیان نیز هست.

انانی ت شیطان

مسئله انحراف شیطان، از کجا پیدا شد؟ امیرالمؤمنین ع در نهج البلاغه می فرماید «ق د ع ب د الل ه س ت آل اف س ن ل ا ی د ر ی أ م ن س ن ی الد ن ی ا أ م م ن س ن ی الآ خ ر » ۸؛ شیطان شش هزار سال عبادت کرد. منظور از سال، چه سالی است معلوم نیست.

سال سیصد و شصت و پنج روز یا هر سالی که هر روزش هزار سال است؟ فرض کنید همین سال های دنیایی باشد. شش هزار سال؟ علی ع گزاف نمی گوید. شیطان عابد مشکلش چه بود؟ مشکلش همین جمله بود که گفت: «أ ن ا خ ی ر م ن ه »، «من سجده کنم؟ من بهتر از آدم هستم »؛ از یاد برد که بنده است و باید هر چه به او می گویند، اطاعت کند. مشکل در گفتن «أنا»؛ و «انانی ت»؛ است. این من گفتن است که انسان خیال می کند خودش در مقابل خدا کسی و؛ چیزیست. تصور می کند در مقابل خدا، وجود دارد. هستی دارد. علم دارد. قدرت دارد.

«من»؛ گفتن عامل اصلی سقوط

سراسر تاریخ هر آن کس که سقوط کرده از گفتن کلمه «من»؛ بوده است. ثروت قارون فوق العاده فراوان بود. قرآن می فرماید کلید گنج های قارون را حتی مردان نیرومند به تنهایی نمی توانستند، حمل کنند. به عده ای پهلوان نیاز بود تا کلید های گنج قارون را حمل کنند. «إ ن م فات ح ه ل ت ن وأ ب ال ع ص ب أ ول ی ال ق و »؛ به قارون گفتند مقداری از این ثروت عظیم و هنگفت را به فقرا و گرسنگان انفاق کن. گفت «إ ن ما أ وت یت ه ع لی ع ل م ع ن د ی»؛ من این ثروت و گنج را با زحمت؛ و با علم خودم بدست آوردم، برای چه به دیگران بدهم؟ با این پاسخ می خواست بگوید، خدا چه کاره است «إ ن ما أ وت یت ه ع لی ع ل م ع ن د ی»؛ اگر هر کسی درون خود را جستجو کند و بکاود، خواهد دید که تا چه اندازه خداوند را به خدایی و خودش را به بندگی قبول دارد.

وقتی می خواهیم کاری انجام دهیم آیا به این فکر می کنیم که خدا راضی هست یا نیست؟ یا اول می گویم دلم می خواهد یا نمی خواهد؟ دوست دارم یا ندارم؟ همه زحمات انبیا و تلاش اولیا خدا و این همه تعلیم و تربیت طولانی در طول هزاران سال، با این همه شهید و کشته و گرفتاری ها و زندان ها، برای این بود. تا به انسان بگویند که: «اینرا بفهم که تو بنده ای باید خدا را اطاعت کنی. تو خلق شده ای برای عبادت»؛ «و ما خ ل ق ت ال ج ن و ال إ ن س إ لا ل ی ع ب د ون »؛ از غیر این راه، انسان به آن کمالی که باید برسد نمی رسد. اگر انسان اطاعت خدا را کند به جایی می رسد که همه عالم در اختیار او خواهد بود «ی ا اب ن آد م أ ن ا أ ق ول ل لش ی ء ک ن ف ی ک ون أ ط ع ن ی ف ی ما أ م ر ت ک أ ج ع ل ک ت ق ول ل لش ی ء ک ن ف ی ک ون»؛ ای پسر آدم تو را برای چنین مقامی خلق کردم، اما راه آن این است که بندگی کنی.

اگر کسی با خدا ارتباط داشت می تواند از فیوضات الهی بهره مند بشود تا جایی که افعال الهی در وجود او ظهور پیدا می کند. اما کسی که با خدا ارتباط نداشت و گفت «تو یکی، من هم یکی»؛ چه چیزی را می خواهد پیدا کند؟ از کجا؟ مگر خدای دیگری هم هست؟ مگر عالمی هم هست که خدا مالک آن نباشد؟ انسان آن قدر دچار جهل است که به این آسانی باور نمی کند همه امور عالم به دست خداست. برای همین است که انبیا الهی خیلی آهسته آهسته و با زحمت فراوان تلاش کرده اند، تا این مطلب را به بشریت بفهمانند که در این عالم همه کار ها به دست خداست.

اخلاص در بندگی راه رسیدن به حقایق

بهترین راهی که آدم می تواند به حقایق الهی برسد آن است که بنا را بر بندگی خدا بگذارد و مخالفت امر خدا را نکند. اگر هم مخالفتی کرد زود باز گردد. اگر اینگونه شد به جای آن که صد سال درس بخواند و با تحقیق و براهین بخواهد به نتیجه برسد، خداوند نوری را در دلش قرار می دهد تا همه حقایق را ببیند و درک کند. به جز این راه باید عمری زحمت بکشد تا مقدمات براهین را یاد بگیرد. آن هنگام شاید بتواند مراتب مختلف توحید را اثبات کند.

دیگر معلوم نیست که آیا از حقایق و معارف چیزی بفهمد یا نه. اگر ذهن نیز قبول کند، دل آن را نمی پذیرد. اما اگر از اول چنین گفت که: «خدایا ما بنده ایم. قبول داریم که تو خدایی و ما بنده ایم، به ما کمک کن پیمان می بندیم آن اندازه ای که می توانیم در بندگی کوتاهی نکنیم.

خودت می دانی که ما ضعیف هستیم و شیطان قوی است. نفس حیله ها دارد. وسایل گمراهی فراهم است. از در و دیوار جاذبه های شیطانی می بارد. خودمان را به تو می سپاریم. تو کمک کن »؛ خدا نیز او را آن قدر مورد لطف و رحمت قرار می دهد تا همه دشمنانش را از او دور کند. آن قدر عنایت و یاری می کند که هیچکس نمی تواند تصورش را بکند. فقط شرط آن این است که بنا را بر بندگی بگذارد. به اصطلاح عامی در مقابل خدا باید چوب را انداخت و گفت: «خدایا تو خدایی، ما بنده ایم. حکم آن چه تو فرمایی»؛ اگر اینگونه شد، خدا نیز به انسان کمک می کند تا خیلی از حقایق را بفهمد.

از نعمت های جزئی غفلت نکنیم

هنگامی که کمک خدا شامل حال انسان و حقایق به روی او باز شد، در مقام آن بر می آید که خدا را شکر بکند. امثال ما که غرق در نعمت ها هستیم سالی یک بار نیز به نعمت هایی که داریم توجه نمی کنیم. اما بندگانی هستند که در هر لحظه، تمام وجودشان متوجه این است که خدا به آن ها چه نعمتی داده و آن ها چقدر در شکر خدا قاصرند. همیشه سر به زیر و شرمنده در مقابل خدا می گویند: «خدایا ما آن اندازه هم که از دستمان برآمد، شکر تو را به جا نیاوردیم»؛ ببینید تفاوت ره از کجاست تا به کجا. بهترین و شیرین ترین راهی که آدم را می تواند در زندگی خوشبخت کند و هم موجب رضایت الهی و ترقی در مدارج کمال بشود این است که انسان به نعمت های خدا توجه داشته و شکر آن را به جا بیاورد. غصه هایی که ما داریم همیشه برای این است که فقط به کمبود ها توجه می کنیم. به اصطلاح معروف نصفه خالی لیوان را می بینیم.

در دنیا در کنار غم ها و غصه ها، شادی هایی هم وجود دارد. این تدبیر خداست «و ن ب ل وک م ب الش ر و ال خ ی ر ف ت ن »؛ همه این امور باید باشد تا انسان را مورد امتحان قرار دهد. اگر انسان همیشه کمبود ها را ببیند همیشه باید غصه بخورد. برخلاف آن باید به نعمت ها توج ه کرد.

اگر اینگونه شد زندگی با شادی همراه می شود. علاوه بر آن شکر خدا هم به؛ جا آورده می شود؛ که خدا چه نعمت های خوبی به ما داده است. این گونه خدا نیز از بنده راضی می شود و نعمتهایش را افزون می کند. پس از آن است که به نعمت های معنوی نیز پی می بریم، نعمت هایی همچون نعمت شکر و حمد خدا. «ل ن ک ون ل إ ح س ان ه م ن الش اک ر ین »؛ تو حمد را به ما آموختی و توفیق دادی تا حمد تو را به جا بیاوریم. برای آن که به مقام شاکرین برسیم و شکر احسان تو را بجا بیاوریم «و ل ی ج ز ی ن ا ع ل ی ذ ل ک ج ز اء ال م ح س ن ین »؛ آن؛ هنگام لیاقت آن را پیدا می کنیم تا بالاترین پاداشی که تو مهیا نموده ای را دریافت کنیم. انسان جز کمال چه می خواهد؟ اگر به چیزی رسید که دیگر بهتر از آن چیزی نیست، دیگر کمبودی احساس نمی کند.

اگر انسان آن پاداش عظیمی که خدا برای مخلوقاتش مهیا کرده دریافت کند دیگر چه کمبودی را احساس می کند؟ معلوم می شود که هدف از این که خدا ما را به حمد و ستایش هدایت فرمود این است که «ل ن ک ون ل إ ح س ان ه م ن الش اک ر ین »؛ تا از شاکرین باشیم. هرگاه شاکر بودیم، آن هنگام لیاقت دریافت بهترین پاداش ها را پیدا می کنیم.

منبع: مهر

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران