پیش بینی هوای استان های کشور تا ۲۴ ساعت آینده؛ امروز ۲۷ شهریور

به گزارش خبرنگار ایمنا، سازمان هواشناسی وضعیت هوای استان های ذکر شده را در ۲۴ ساعت آینده به شرح زیر اعلام کرد:

اصفهان: آسمان صاف تا قسمتی ابری و غبار صبحگاهی / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۱۸ درجه سانتی گراد

اردبیل: آسمان صاف تا قسمتی ابری و وزش باد / بیشینه دما: ۲۹ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۱۰ درجه سانتی گراد

البرز: آسمان صاف و غبار محلی / بیشینه دما: ۳۳ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی گراد

بوشهر: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۲۶ درجه سانتی گراد

تهران: آسمان صاف همراه با غبار صبحگاهی گاهی وزش باد / بیشینه دما: ۳۴ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی گراد

مشهد: آسمان صاف تا کمی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۰ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۱۷ درجه سانتی گراد

همدان: آسمان صاف تا قسمتی ابری در بعدازظهر وزش باد / بیشینه دما: ۳۲ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۹ درجه سانتی گراد

رشت: آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی افزایش ابر / بیشینه دما: ۳۱ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۱۹ درجه سانتی گراد

شیراز: آسمان صاف تا کمی ابری همراه با رشد ابر در ارتفاعات / بیشینه دما: ۳۵ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۱۵ درجه سانتی گراد

یزد: آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با وزش باد / بیشینه دما: ۳۶ درجه سانتی گراد / کمینه دما: ۲۱ درجه سانتی گراد

منبع: ایمنا