تخفیف ۶۵ درصدی ۸ خدمت دندان پزشکی در مراکز جامع سلامت جزئیات

به گزارش خبرنگار ایمنا، شاخصی تحت عنوان DMFT وجود دارد که پوسیدگی یا کشیدن دندان را بر اثر پوسیدگی و ترمیم دندان های پوسیده نشان می دهد. این شاخص در گروه های سنی مختلف بررسی می شود که گروه سنی ۱۲ سال، یکی از گروه های مطرح در این زمینه است.

براساس آخرین پیمایش انجام شده در سال ۱۳۹۵ عدد ۱.۸۴ درخصوص پوسیدگی دندانی به ما نشان داده شد و این یعنی به طور متوسط هر کودک ۱۲ ساله ایرانی نزدیک به دو دندان پوسیده، پر شده یا کشیده شده دارد. براساس این شاخص، ایران جزو کشورهای با پوسیدگی دندانی کم است. درمان دندان های پوسیده اهمیت ویژه دارد و نباید به همان حال رها شوند.

در این باره زهرا سیدمعلمی، اظهار می کند: شاخص دیگر با نام Caries Free شناخته می شود و درصد کودکانی که هیچ گونه پوسیدگی دندانی ندارند را بیان می کند. در این خصوص لازم است درصد کودکانی که هیچ گونه پوسیدگی دندانی ندارند را نیز بهبود دهیم.

پیش بینی افزایش پوسیدگی های دندانی در سال های کرونا

وی به توقف آموزش حضوری طی سال های شیوع کرونا و به دنبال آن تعطیلی مدارس اشاره کرد و آن را عاملی برای ایجاد وقفه در خدمات وزارت بهداشت در مدارس می داند و می افزاید: پیش بینی ما این است که شاخص DMFT طی این سال های کرونا به دنبال کاهش مراجعه مردم به دندان پزشکی، افزایش یافته باشد و برنامه داریم که پیمایشی در سال ۱۴۰۱ درخصوص احصای آمار جدید داشته باشیم تا وضعیت موجود را بدانیم.

رصد بوفه مدارس

مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت ادامه می دهد: به شکل جدی قصد اجرای برنامه هایی مشترک با آموزش و پرورش داریم که در انتظار عقد تفاهمنامه میان دو وزارتخانه هستیم تا با حضور در مدارس برنامه های آموزشی، پیشگیری و درمانی را اجرا کنیم. در زمینه آموزش قصد آموزش والدین، اولیای مدرسه و خود دانش آموزان را داریم اما هدف نهایی دانش آموزان هستند. از سوی دیگر رصد بوفه مدارس در برنامه گنجانده شده است تا تغذیه سالم در مدارس توزیع شود. در زمینه پیشگیری نیز استفاده از وارنیش فلوراید در دستور کار است تا برای اثربخشی مناسب دو بار در سال تحصیلی انجام شود که با استفاده از نیروهای محیطی خود قرار است این اقدام را انجام دهیم.

جزئیات تخفیف ۶۵ درصدی ۸ خدمت دندان پزشکی

وی درباره اقدامات درمانی وزارت بهداشت در زمینه دندان پزشکی، تصریح می کند: در تعرفه های دندان پزشکی که ابلاغ شده است، براساس مصوبه هیئت وزیران تعدیل پرداخت مردم برای خدمات صورت گرفته است و بسته خدمتی در مناطق روستایی و شهری شامل معاینه، آموزش بهداشت، فلوراید تراپی، شیارپوش کردن دندان ها یا فیشورسیلانت، ترمیم دندان ها، کشیدن دندان های شیری و دائمی، درمان عصب زنده و پانسمان دندان ها است. این خدمات برای گروه هدف در روستاها کاملا رایگان و در شهرها هم با تخفیف بسیار خوب تا ۶۵ درصد انجام می شود. سایر خدمات دندان پزشکی که در مراکز جامع خدمات سلامت ارائه می شود اما جزو بسته خدمتی نیست نیز با تخفیف ارائه می شود. این یک گام بزرگ است که افزایش تعرفه ای که طی دو سال اخیر اتفاق افتاده بود را تعدیل کرد.

سیدمعلمی می افزاید: گروه هدف ما برای دریافت این بسته خدمتی ذکر شده شامل کودکان صفر تا ۱۴ سال در مراکز جامع خدمات سلامت و مادران باردار و شیرده است؛ البته درحال کار هستیم تا گروه های دیگری هم مشمول این بسته خدمتی با شرایط ذکر شده شوند. کل مردم امکان استفاده از خدمات دندان پزشکی مراکز جامع خدمات سلامت را به شکل تخفیف دار دارند و برای سایر افراد غیر گروه های هدف نیز در شهرها و روستاها خدمات سلامت دهان و دندان تا ۶۵ درصد کاهش تعرفه داشته است. از ۵۶۰۰ مرکز جامع خدمات سلامت، ۳۴۰۰ واحد دارای خدمات دندان پزشکی هستند و مردم می توانند با مراجعه به این مراکز خدمات ذکر شده را دریافت کنند.

افزایش پوشش بیمه ۳ خدمت مهم دندان پزشکی؛ در دست اقدام

وی با تاکید بر لزوم افزایش پوشش بیمه خدمات دندان پزشکی، اظهار می کند: پیش از این بیمه ها ترمیم دندان را تنها برای دندان شماره شش حساب کرده بودند ولی نظر ما این بود که طبق مصوبه هیئت دولت بقیه دندان ها هم تحت پوشش بیمه قرار گیرند که مراحل آن در حال انجام است که ترمیم و شیار پوش فیشور سیلانت ، دندان های دائمی ۶ و ۷ تا سن ۱۴ سالگی و ترمیم کلیه دندان های شیری و دائمی بدون هیچ گونه محدودیت دندانی و سنی افراد، تحت پوشش بیمه قرار گیرد. افزایش پوشش بیمه های پایه برای سه خدمت مهم دندان پزشکی که تاکنون بیمه نبودند نیز در دست اقدام است که شامل پانسمان پالپوتومی دندان های شیری و دائمی، درمان عصب زنده دندان های دائمی و نیز درمان ریشه برای دندان های دائمی خواهد بود.

مدیرکل اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت درباره تأمین مواد و تجهیزات دندان پزشکی، تصریح می کند: در مراکز وزارت بهداشت با اعتبارات دولتی تأمین تجهیزات انجام می شود ولی بحث افزایش شدید قیمت های مواد و تجهیزات در تعرفه ها اثرگذار است و بخش بزرگی از افزایش تعرفه ها به این دلیل است.

یونیت های سیار دندانپزشکی در مناطق محروم

سیدمعلمی، با اشاره به فعالیت یونیت های سیار دندان پزشکی در مناطق محروم، می افزاید: این موضوع هنوز هم در سطح کشور در مناطقی که یونیت ثابت وجود ندارد برای خدمت رسانی وجود دارد. ما نیز دو برنامه در دست داریم که یکی از آنها گسترش تعداد یونیت های سیار است تا بتوانیم مناطق محروم بیشتری که دسترسی مناسبی ندارند را پوشش دهیم. برنامه دوم ما هماهنگی هایی برای انجام اردوهای جهادی در سطح کشور است که اکنون اندکی بی نظم است و ارتباط و هماهنگی لازم وجود ندارد؛ ما درصدد هستیم با هماهنگی بیشتر ارائه خدمت در مناطقی که شکاف خدمتی بیشتری وجود دارد، انجام شود.

وی تاکید می کند: برای دندان پزشکان نیز برخی اقدامات در نظر داریم که آن ها هم انگیزه بیشتری برای خدمت رسانی داشته باشند. امیدواریم ماحصل اقدامات ما مؤثر باشد تا هم دندان پزشک و هم سیستم سلامت در جهت برنامه هایی که طراحی شده است خدمت کنند و مردم هم از این خدمات منتفع شوند. تاکید اصلی ما بر خدمات پیشگیری است که نیاز درمانی مردم متعاقب آن کاهش یابد.

به گزارش ایمنا، ارائه خدمات دندان پزشکی دولتی به عنوان یک مطالبه از مسئولان مجلس و دولت مطرح و راهکار این است که بسته بیمه پایه خدمات دندانپزشکی را مصوب شود؛ اما وزارت بهداشت به تنهایی در این زمینه نقشی ندارد و شورای عالی بیمه باید این بسته را تصویب کند و البته سازمان های بیمه گر زیربار این موضوع نمی روند و دود این موضوع به چشم مردم می رود.

منبع: ایمنا