احیا و بهسازی محدوده تاریخی چشمه علی شهرری

...
خبرگزاری صدا و سیما، مدیر عامل شرکت توسعه فضا های فرهنگی شهرداری تهران گفت: شهر ری به عنوان یکی از شهر های کهن ایران زمین واجد ارزش های تاریخی و میراثی فراوانی در مقیاس ملی و جهانی است. محمد مویدی افزود: متاسفانه تاکنون توجه چندانی به این موضوع نشده و امروز نیز ما در قبال حفظ این میراث برای آیندگان مسئولیم. وی همچنین گفت: چشمه علی باقدمتی در حدود۸ هزارسال از فضا های اثرگذاری است که در حافظه خاطرات جمعی مردم به ویژه در شهر تهران ماندگار است.
آقای مویدی گفت:در پهنه جنوب با محوریت منطقه ۲۰، فضا های تاریخی همچون قبرستان ابن بابویه، برج طغرل و دژ رشکان قرار دارد که تقویت جذابیت و بهسازی محیطی چشمه علی فرصت جدیدی را برای تقویت محور گردشگری در جنوب شهر ایجاد و زمینه توجه شهروندان به دیگر آثار تاریخی را بیش از گذشته فراهم می سازد.

منبع: اخبار اجتماعی ‌صداسیما