ضرورت تعامل نمایندگان کلانشهر ها برای حل معضلات محیط زیستی

...
بهسازی محدوده تاریخی چشمه علی شهرری با همکاری شهرداری منطقه ۲۰ در دستور کار قرار گرفته است.
خبرگزاری صدا و سیما، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران  امروز همزمان با برگزاری نهمین نشست کمیته تخصصی محیط زیست مجمع شهرداران کلانشهر های ایران در ساختمان مرکزی شهرداری تهران گفت: این کمیته با هدف ضرورت تحقق امر انتقال تجربیات، هماهنگی و مشارکت در حوزه محیط زیست و بررسی موانع و مشکلات موجود از طریق تقویت ارتباطات و تعاملات با دستگاه های مختلف و شناسایی مشکلات مدیریتی، اجرایی و قانونی در سایر شهرداری های کلانشهر های کشور تشکیل شده است. شینا انصاری افزود:کمیته تخصصی محیط زیست کلانشهر های کشور ذیل کمیسیون خدمات شهری مجمع تشکیل شده است. وی افزود: محیط زیست معضل مشترک کلانشهر های کشور است و از همین رو تلاش کرده ایم در این کمیته بستری برای گفتگوی مدیران و اشتراک گذاری تجربیات مفید فراهم شود.
خانم انصاری با تاکید بر اهمیت تقویت ساختار اداری شهرداری های کشور در بخش محیط زیست گفت: کمیته تخصصی محیط زیست کلانشهر های کشور حتی در زمان شیوع کرونا نیز جلساتش را به صورت آنلاین برگزار می کرد به طوریکه تعداد شهر هایی که در ابتدا عضو این کمیته بودند ۸ کلانشهر بود، اما امروز تعداد اعضا به بیست کلانشهر افزایش یافته است.
وی ادامه داد: علاوه بر موضوعات محیط زیستی کشور که در کمیته تخصصی محیط زیست کلانشهر های کشور  بررسی شده است، مسائل روز همچون سیلاب های فصلی یا اوج گرفتن آلودگی هوا در برخی شهر ها از جمله موضوعاتی بوده اند که در راس تبادل نظر و تبادل تجربیات قرار گرفته است.
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با یادآوری اینکه تقویت ساختار منسجم محیط زیستی در شهرداری های کشور شاهد تغییرات محیط زیستی خواهیم بود، گفت: بی شک معضلات محیط زیستی موضوعاتی فرابخشی هستند که با تعامل مستمر نمایندگان کلانشهر ها با کمیته تخصصی محیط زیست کلانشهر های کشور کاهش می یابند. ضمن آنکه در تلاشیم با راه اندازی سایت این کمیته زمینه اشتراک گذاری مصوبات و پژوهش های کاربردی تعاملات و همکاری های مدیریتی را تسهیل کنیم.

منبع: اخبار اجتماعی ‌صداسیما