برخورد با مالکان در صورت گودبرداری های غیراصولی

شهردار قزوین خبر داد: ...

مهدی صباغی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه عملیات خط کشی جاده اسماعیل آباد در ناحیه شهری عظیمیه در دست انجام است، اظهار کرد: خط کشی بخش رمپ و لوپ این محور با هدف ایمن سازی مسیر و جلوگیری از تصادفات انجام شد.

وی با اشاره به اخطار به مالکان در صورت گودبرداری غیراصولی افزود: با پیگیری های معاونت خدمات شهری منطقه چهار از ادامه گودبرداری توسط یکی از مالکان بناهای خطرآفرین در خیابان بوعلی غربی جلوگیری شد.

شهردار قزوین خاطرنشان کرد: نخاله ها توسط مالک جمع آوری و تسطیح زمین جهت برطرف کردن خطر انجام شد، این مالک تا زمان اخذ مجوز، مجاز به ادامه گودبرداری نخواهد بود.

صباغی از تعمیر وسایل ورزشی بوستان خانواده خبر داد و تصریح کرد: شهرداری در راستای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان محله چوبیندر، وسایل ورزشی معیوب بوستان خانواده را تعمیر و نواقص موجود را برطرف کرده است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش سرقت کابل برق بوستان های سطح شهر، گفت: شهرداری در راستای ایمن سازی و کاهش سرقت کابل برق پایه چراغ های پارک، طرح مسدودسازی زیر پایه چراغ ها را در دستور کار دارد تا با سیمان فضای خالی زیر پایه چراغ ها مسدود و راه برای این نوع از سرقت به طور کامل بسته شود.

شهردار قزوین با اشاره به رسیدگی به وضعیت فضای سبز ناحیه چوبیندر گفت: شهرداری در راستای حفظ کیفیت فضای سبز ناحیه منفصل شهری چوبیندر، عملیات چمن زنی، هرس و پیرایش درختچه ها و پاکسازی بستر را انجام داده است.

منبع: ایمنا