به مدیریت شهری اعتماد کنید/ لزوم تقویت شوراها

شهردار قم: ...

به گزارش خبرنگار ایمنا، مرتضی سقائیان نژاد امروز _پنجشنبه سوم آذرماه_ در آئین اختتامیه نشست مشترک شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان های کشور، اظهار کرد: ۷۱ درصد جمعیت کشور شهرنشین هستند و در این راستا این سوال مطرح می شود که جایگاه مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه کجاست؟

وی با بیان اینکه در نشست امروز صحبت از تمرکززدایی شد، اما در واقع موضوع تراکم زدایی است، ادامه داد: اختیارات شوراها رو به کاهش است در این راستا جایگاه مدیریت شهری در برنامه هفتم توسعه باید سرفصل جداگانه ای داشته باشد.

شهردار قم تصریح کرد: احکام برنامه هفتم توسعه باید بر اساس ماهیت برنامه ای تدوین شود، نه اینکه در قالب رفع یک مشکل و مسئله مقطعی باشد.

سقائیان نژاد با بیان اینکه باید بررسی کرد درصد اجرای شش برنامه توسعه چقدر بوده است و سپس آن را با برنامه کلان شهرها مقایسه کنیم، خاطرنشان کرد: به مدیریت شهری اعتماد و شوراها را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه باید جایگاه شوراها را روشن کنیم، افزود: جدایی بین شهرداری و دولت وجود ندارد، به طوری که اقدامات مدیریت شهری به نام دولت است .

منبع: ایمنا