اهواز آلوده‌ترین کلانشهر/ تنفس هوای پاک در تبریز

بر اساس اطلاعات سازمان حفاظت محیط زیست امروز ۱۴ آذرماه اهواز آلوده ترین کلانشهر شناخته شد. همچنین اهالی تبریز هوا پاک را تنفس کرده اند.

به گزارش ایسنا، بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست از هشت کلانشهر کشور امروز ۱۴ آذر اهواز به عنوان آلوده ترین کلانشهر با آلاینده شاخص  ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون و رسیدن به عدد ۱۳۴ شناخته شده است.

پس از آن اصفهان آلودگی هوا برای گروه های حساس را با رسیدن به عدد ۱۰۶ و آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تجربه کرده است.

هوای کرج، تهران، شیراز، مشهد و اراک نیز با رسیدن به عدد ۸۰، ۷۰، ۶۹، ۶۷ و ۴۷ در وضعیت قابل قبول قرار گرفته است. آلاینده شاخص هوا در این  شش کلانشهر ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده است.           

تبریزی ها نیز هوای پاک را با رسیدن به عدد ۲۹ و آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون تنفس کرده اند.

به گزارش ایسنا، شاخص کیفیت هوا AQI به پنج دسته اصلی تقسیم بندی می شود. بر اساس این تقسیم بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک ، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول سالم یا متوسط ، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه های حساس ، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه ها ، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا