ضوابط تامین پارکینگ برای خانه مسافرها در قم بازنگری شود

دهناد: ...

به گزارش ایمنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری قم، سید محمدحسین دهناد در جلسه کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم که با موضوع ساماندهی خانه مسافرها تشکیل شد، با اشاره به لزوم تامین پارکینگ خانه مسافرها برای دریافت مجوز اظهار کرد: ضوابط تامین پارکینگ در بافت فرسوده و زمان صدور مجوز برای خانه مسافرها باید بازنگری شود.

وی ضوابط مربوط به پارکینگ را مورد بررسی قرار داد و افزود: بخشی از ضوابط تامین پارکینگ مربوط به حوزه شهرسازی بوده و ضریب ایستایی دارد و تاکید داشته که به ازای هر تخت چه میزان پارکینگ باید تامین شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای اسلامی شهر قم، سپس ضوابط مربوط به حوزه ترافیک در تامین پارکینگ را مورد توجه قرار داد و گفت: در حوزه حمل ونقل برای تامین پارکینگ باید نرخ جذب سفر بررسی شود و به ازای هر میزان سفر و با نوع وسیله نقلیه، میزان تامین پارکینگ محاسبه می شود.

وی از اجرای این بخش از ضوابط پارکینگ در اصفهان، مشهد و تهران خبر داد و گفت: در این سه شهر تیپ های مختلف سفر را بررسی کرده و مشخص کرده اند که از این تعداد چه میزان با خودروی شخصی و چه تعداد بدون خودروی شخصی و با حمل ونقل عمومی و بین شهری انجام می شود.

دهناد تاکید کرد: باید با این نگاه کاربری های مشخص را بررسی و میزان نرخ سفر و جذب سفر را محاسبه کنیم. زیرا با این نگاه، بخشی از مشکلات بافت فرسوده برای تامین پارکینگ حل خواهد شد و بر اساس همین نگاه ضوابط قابلیت بازنگری را دارد.

منبع: ایمنا