روزهای برفی در مرزهای شرقی ایران

مرزبانان غیور استان خراسان رضوی با وجود شرایط آب و هوایی سخت، مسئولیت خود را به بهترین شکل انجام می دهند.

منبع: برنا