انتشار تصویر قدیمی ترین سنگ قبر جهان د عکس

...

قدیمی ترین «سنگ رونی» جهان با حکاکی هایی که قدمت روی آن به حدود دو هزارسال قبل بر می گردد، روز سه شنبه به صورت رسمی در نروژ رونمایی شد.

قدمت دو هزار سال این سنگ رونی نشان می دهد که این کتیبه در اوایل پیدایش خط رونیک ساخته شده است. سنگ رونیک به کتیبه یا سنگ هایی گفته می شود که گذشتگان در کنار قبر های عزیزان خود قرار می دادند و روی آن با خط رونیک نوشته می شد.

موزه تاریخ فرهنگی اسلو در نروژ اعلام کرده است که این سنگ «قدیمی ترین» سنگ رونی جهان و «یکی از قدیمی ترین حکاکی های خط رونیک» محسوب می شود.  

«کشف آن به ما اطلاعات زیادی درباره استفاده از خط رونیک در ابتدای عصر آهن می دهد. این سنگ می تواند یکی از اولین تلاش ها برای استفاده از خط رونیک بر روی سنگ در اسکاندیناوری و نروژ باشد.» این صحبت های کریستل زیلمر، استاد دانشگاه اسلو دربار کشف جدید باستان شناسان نروژی است.

کشف جدید البته قدیمی ترین حکاکی موجود به خط رونیک نیست، پیش تر شانه ای از جنس استحوان در دانمارک کشف شده بود که روی آن با خط رونیک نوشته شده بود، اما باید آن را قدیمی ترین سنگی دانست که روی آن با خط رونیک حکاکی شده است.

این کشف در پائیز سال ۲۰۲۱ در اطراف پایتخت نروژ انجام شد، اما باستان شناسان به دلیل آنچه تعیین دقیق قدمت آن می نامند از اعلام عمومی کشف مذکور تا سه روز قبل خودداری کردند

ابعاد سنگ کشف شده ۳۱ در ۳۲ سانتی متر است، البته هم نوشته های روی آن معنادار نیست و هنوز راه درازی تا کشف هم رمز های موجود در سنگ رونی تازه کشف شده باقی است.

منبع: برنا

منبع: اخبار سرگرمی باشگاه‌خبرنگاران