مدارس دنیا با شاخص آلودگی ۱۵۰ تعطیل نمی شوند

وزیر آموزش و پرورش؛ ...
وزیر آموزش و پرورش، در واکنش به تغییر شاخص های آلودگی هوا، گفت: در دنیا، مدارس را با شاخص آلودگی ۱۵۰، تعطیل نمی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف نوری، روز سه شنبه در اختتامیه سومین جشنواره طب ایرانی افزود: در دنیا تا وقتی شاخص آلودگی کمتر از ۲۰۰ باشد، تعطیلی مدارس نداریم.

وی ادامه داد: من روز گذشته هم شاخص ها را رصد کردم که هنوز به ۲۰۰ نرسیده بودیم. موضع خودم را در هیئت دولت هم مطرح خواهم کرد؛ همانگونه که مقاله مطالعه انجام شده را به وزیر بهداشت تقدیم کردم. در دنیا در موقعیت آلودگی هوای بنفش مقطع متوسطه را هم اصلا تعطیل نمی کنند و در دوره ابتدایی برخی جاها مدارس را تعطیل می کنند. کشورهایی نظیر مکزیک، فرانسه و با گذر شاخص آلودگی از ۳۰۰ به بعد تعطیل می کنند.

نوری افزود: خواهش می کنم منابع علمی و تجارب دنیا را در این زمینه نگاه کنید و صرفا به بخش نامه سال ۱۳۹۷ هیئت وزیران در این حیطه اکتفا نکنید.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز