ترخیص دو محموله داروی بیماران خاص توسط دادستانی تهران

صالحی خبر داد؛ ...
دادستان تهران گفت: دو محموله داروی خاص از گمرک فرودگاه امام خمینی ره با دستور دادستان تهران ترخیص شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی دادستان تهران گفت: با پیگیری دادستانی تهران ۱۶ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۶۰۰ واحد داروی رقیق کننده خون وارفارین و ۱۲۵ هزار واحد داروی نگهدارنده پیوند عضو سل سپت از گمرکات فرودگاه بین المللی امام خمینی ره ، ترخیص و به چرخه مصرف وارد شد.

علی صالحی با اشاره به اینکه داروهای ترخیص شده جز داروهای کمیاب و مورد نیاز بیماران خاص هستند؛ اظهار کرد: این داروها با موافقت ابتدایی سازمان غذا و دارو وارد شده بود و با توجه به گذشت مدت زمان طولانی و عدم ترخیص از گمرک، دادستانی تهران با پیگیری های لازم با سازمان غذا و دارو و اداره کل گمرک تهران، دستورات لازم جهت رفع موانع ترخیص را صادر کرد.

وی افزود: این دو محموله دارویی در حدود یک سال در گمرکات فرودگاه بین المللی امام خمینی ره رسوب شده بود که با توجه به نیاز عمومی کشور، دستور ترخیص از گمرک به مراجع ذیربط صادر و اجرایی شد.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز