برگزاری جشن گلریزان در دانشگاه تهران

...
سازمان ورزش شهرداری پایتخت، نخستین جام بازی های الکترونیکی جایزه بزرگ شهرتهران را برگزار می کند.
میزان مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان در این مراسم ضمن گرامیداشت فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای گفت:ما در کنار انجمن، کانونی مردمی با عنوان حامیان خانواده زندانیان تشکیل دادیم که گردانندگان آن خود مردم و خیرین هستند.

مظفر الوندی افزود:افرادی که در زندان هستند از امکانات و تعذیه مناسب برخوردارند ولیکن خانواده های آنان در تنگنا و برای رفع دغدغه های خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند؛ لذا ما باید به این خانواده ها کمک کنیم تا در مسیر بزه قرار نگیرند.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان خاطر نشان کرد:مددکاران ما از منازل این خانواده ها بازدید و از نزدیک وضعیت آنان را بررسی می کنند و تلاش ما این است تا حداقل اصلی ترین نیاز این خانواده ها را برطرف کنیم.

مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان مرکز گفت: ترویج فرهنگ پهلوانی می تواند سرمنشاء خیرات برای این خانواده ها باشد و فرهنگ پهلوانی نمود ارزش های اخلاقی در جامعه است.

دبیرکل جمعیت جوانان انقلاب اسلامی هم دراین مراسم گفت:در این روزهای سخت اقتصادی باید به خانواده های زندانیان توجه بیشتری کنیم و این خانواده ها چشم و امید به خیرین دارند. دولت هم باید به وضعیت این خانواده ها توجه بیشتری داشته باشد.

 محمدی نوری افزود: آرامش این خانواده ها با ایجاد اشتغال و پر کردن سفره خانواده ها فراهم می شود. مردمی سازی مجموعه های حمایتی می تواند به کاهش آسیب ها در جامعه کمک کند.

دراین مراسم شال پهلوانی وتندیس قهرمانی به تعدادی از خیرین و حامیان رندانیان اهدا شد.همچنین در این مراسم برخی از خیرین کمک های نقدی خود را به خانواده ها اهدا کردند.

منبع: اخبار اجتماعی ‌صداسیما