روزنامه شوت| گزینه ها، همه رفتند

جلد روزنامه شوت یک شنبه ۲۱ اسفند را می بینید.

منبع: خبرورزشی