آیین سنتی حنابندان در شرق هرمزگان فیلم

مراسم حنابندان یکی از آیین‌های سنتی در هرمزگان به ویژه شرق استان این که با حال و هوای جالبی برگزار می‌شود. ...

به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، ساخت و حنابندان اصلی ترین بخش عروسی بندری را تشکیل می دهند. ساخت = اسم مصدر یا مصدر متعدی به چ م معنی ساختن ، سازش ، ساختگی ، آمادگی ، ساز و برگ ، ساخته و طرز شکل و فرم چیز ساخته شده .
با توجه به این معانی،  ساخت   در فرهنگ مردم هرمزگان به چم : بردن لباس عروس از خانه داماد به منزل عروس همراه با ساز و آواز و پایکوبی را می گویند. خوانچه، سینی یا سینی هایی که محتوی نقل و نبات و حنا وگلاب و پار چه های رنگارنگ و لباس های آماده بر سر می نهند و از کوی و برزن همراه با ساز و دهل به منزل عروس برده و توسط زنان به حاضران مجلس  نشان داده می شود.
این رسم دیرینه هنوز هم رواج دارد و به اصطلاح، ساخت ب رون نامیده می شود.

مراسم حنابندان یکی دو شب قبل از عروسی شروع و شب آخر ختم می شود بدین ترتیب که عده ای از نزدیکان عروس و داماد در منزل آن دو جمع می شوند و طی مراسمی دست و پای عروس و داماد را با خمیر حنا رنگین می سازند.
در جریان حنا بندان معمولا هشت زن ،چهار نفر سمت راست و چهار نفر سمت چپ عروس و داماد قرار می گیرند و در حالی که هر یک دستمالی در دست دارند ابیاتی با آهنگ می خوانند.
پس از اتمام کار دست و پای حنا بسته را با دستمال های مخصوص سه گوش زری دوزی شده می بندند، عروس و داماد در همان حالت شب را به صبح می رسانند و بامدادان دست و پا  را می شویند. در شب حنابندان یک بشقاب حنا از خانه عروس به خانه داماد و متقابلا یک بشقاب حنا از خانه داماد به خانه عروس فرستاده می شود.

 

منبع: برنا