روزنامه استقلال جوان| مظلومی: ساپینتو در حمایت هیات مدیره است

جلد روزنامه استقلال جوان چهارشنبه ۳ خرداد را می بینید.

منبع: خبرورزشی