بازطراحی و ارتقای وبگاه شهرداری مطابق با نیازسنجی ها

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان خبر داد: ...

وحید پرویزی در گفت وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: وبگاه شهرداری سمنان در راستای اطلاع رسانی، دسترس پذیری و ارائه خدمات به کارکنان و شهروندان با ایجاد و گردآوری محیطی متمرکز برای عرضه خدمات و اطلاعات شهرداری در زمینه های مختلف راه اندازی شده است.

وی افزود: با بررسی ها و نیازسنجی های انجام شده، سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان با تلاش تخصصی کارشناسان خود به بازطراحی و ارتقای وبگاه شهرداری سمنان در زمینه رابط و تجربه کاربری اقدام کرده است.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: طراحی و راه اندازی وبگاه جدید شهرداری سمنان توسط یکی از قدرتمندترین سیستم های مدیریت محتوا پشتیبانی و نگهداری و تمام فعالیت های مربوط به تأمین محتوا، طراحی و نگهداری آن توسط کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات و کارکنان تخصصی شهرداری انجام می شود.

پرویزی تصریح کرد: به روزرسانی طراحی وبگاه سایر زیرمجموعه های شهرداری سمنان که تحت دامنه اصلی www.semnan.ir عرضه شده اند نیز در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قرار دارد و به زودی به روزرسانی خواهد شد.

منبع: ایمنا