مردم به کارکنان سازمان غذا و دارو نمره می دهند

از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند؛ ...
سازمان غذا و دارو به منظور شفافیت و تکریم ارباب رجوع، قابلیت ارزیابی ادارات کل این سازمان را از طریق پنجره واحد خدمات هوشمند فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراجعان و دریافت کنندگان خدمات سازمان غذا و دارو به منظور اخذ خدمات مورد نیاز خود می توانند به آدرس اینترنتی my.fda.gov.ir مراجعه کرده و با ثبت نام و ورود به این سایت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، در قسمت ارزیابی کارکنان، انتخاب ادارات کل مربوطه و سپس اداره تخصصی، نظر خود را ثبت و در قسمت سطح ارائه خدمت گزینه های ضعیف تا عالی را انتخاب کنند.

در روزهای گذشته سازمان غذا و دارو در راستای شفافیت، از سامانه های مدیریت تصمیم یار رونمایی کرد که دسترسی به داشبوردهای عمومی را برای عموم مردم و ذی نفعان امکان پذیر می کند.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز