اجرای طرح پالایش در کتابخانه های مساجد آذربایجان شرقی

...

آقای  شفیعی گفت: در قالب طرح پالایش در کتابخانه های مساجد آذربایجان شرقی تمامی کتب فرسوده، رده خارج و بدون استفاده کتابخانه های کانون مساجد استان با کتب جدید و بروز جایگزین می شوند و در این زمینه هیچ محدودیتی در پالایش کتب وجود ندارد. 

وی افزود: فعالیت کتابخانه های مسجدی در جوار کانون های فرهنگی و هنری یکی از مهمترین عوامل جذب کودکان و نوجوانان به مساجد بوده و خوشبختانه با تلاش های انجام یافته در حال حاضر بیش از ۶۰۰ کتابخانه کانونی و مسجدی در سطح استان فعالیت دارند.

منبع: اخبار آذربایجان شرقی باشگاه‌خبرنگاران