۶۴ هکتار از اراضی شهرک های صنعتی ایلام بازپس گرفته شد

...

موسی حاتمی  مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام اظهار کرد: امسال طرح هایی در حوزه شرکت شهرک های صنعتی از جمله ساختمان اداری طی سه ماه آینده افتتاح خواهد شد.

وی بیان کرد: اجرای آسفالت شهرک های ایلام، ایوان و رمپ ورودی دهلران را در دستور کار و اجرای شبکه روشنایی شهرک های صنعتی ملکشاهی و آبدانان در مرحله تحویل موقت هستند.

وی با اشاره به اینکه اجرای کانال سنگی شهرک صنعتی ایوان ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار کرد: اجرای ۲ سوله کارگاهی صنفی در شهرک تخصصی صنفی ایلام بیش ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی ایلام بیان کرد: قرارداد برق رسانی یک فاز ناحیه صنعتی شباب منعقد و مناقصه برگزار شده است.

وی افزود: ترمیم آب شبکه داخلی شهرک سرابله در دستور کار قرار دارد که مناقصه برگزار و پیمانکار مشخص شده که عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود.

وی مطرح کرد: در خصوص فسخ قرارداد ها در سطح شهرک های صنعتی در سراسر استان ۶۴ هکتار بازپس گیری زمین طرح ها را داشتیم و این رویه ادامه دار خواهد بود.

وی گفت: پروژه های تامین برق ناحیه پایین دستی پتروشیمی دهلران به میزان ۶ مگاوات و مبلغی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال، اجرای عملیات خاکی تامین آب و برق رسانی ناحیه جدید تخصصی آب معدنی دهلران و اجرای پروژه آسفالت شهرک صنعتی ملکشاهی در ۶ ماهه دوم سال در صورت تامین اعتبار در دستور کار قرار دارند.

منبع: ایرنا

منبع: اخبار ایلام باشگاه‌خبرنگاران