شخصیت‌هایی مانند کریم مردانی‌آذر شناسنامه اجتماعی و فرهنگی تبریز هستند

استاندار آذربایجان شرقی: ...
استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که باید برای پرورش شخصیت های تأثیرگذار مانند حاج کریم مردانی آذر تلاش کنیم و تبریز نیازمند این قبیل انسان هاست، گفت: آنها شناسنامه اجتماعی و فرهنگی تبریز و تبریزیان هستند.

عابدین خر م، سه شنبه، ۲۵مهرماه، در دیدار با حاج کریم مردانی آذر خطاب به این خیر ملی مدرسه ساز گفت: شما افتخار مملکت ما هستید و ما به خود می بالیم که در شهر و استان مان شخصیت های وارسته و بزرگی چون شما حضور دارند. 

به گزارش ایسنا، وی افزود: در ادوار مختلف تاریخ، اشخاصی می آیند که کارهایی ماندگار انجام داده اند و خاندان مردانی آذر از آن جمله انسان ها هستند.

وی با بیان این که کارهای شما در جامعه ما الگو و نمونه است، اضافه کرد: اقدامات بی ریا و بی مزد و منت شما با هدف جلب رضایت الهی و مردم انجام می شود و اطلاق کردن عنوان پدر به شما از سوی دانش آموزان تحصیل کرده در مدارس احداثی به خوبی مبین این واقعیت است.

خر م با اشاره به این که اقدامات شما برای همیشه تاریخ ماندگار است، بیان کرد: برنامه های لازم برای توسعه اقتصادی و عمرانی آذربایجان شرقی بر اساس برنامه پیش می رود و مهم این است که ما بتوانیم شخصیت های بزرگی در جامعه مان پرورش دهیم.

استاندار آذربایجان شرقی تشریح کرد: آنچه برای این شهر و مردمش در طول تاریخ باقی خواهد ماند، وجود بزرگانی است که یادگار و باقیات صالحاتشان، شأن و منزلت تبریز و بشریت است.

وی یادآوری کرد: استقبال مردم از آیین نکوداشت حاج کریم مردانی آذر بی نظیر بود، زیرا که در آن برنامه، اقشار مختلف مردم آمده بودند و به شکلی شایسته، قدردانی از آرمان های حاج کریم و خاندان مردانی آذر را نشان دادند.

استاندار آذربایجان شرقی افزود: این رویکرد و نگاه باید بیشتر جاری و ساری شود و آن هم در قالب برگزاری این قبیل برنامه ها ممکن است.

وی گفت: آیین نکوداشت حاج کریم مردانی آذر، برنامه بسیار خوب و ارزشمندی بود که برای پاسداشت مقام شخصیت های بزرگ تبریز باید ادامه یابد و به طور قطع آن را ادامه خواهیم داد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: مصداق دولت مردمی، شخصیت های بزرگی همچون مردانی آذر و بزرگداشت آنها زمینه ساز امیدآفرینی در میان اقشار مختلف مردم است. 

گفتنی است؛ حاج کریم مردانی آذر ۲۰ مهر ماه سال ۱۳۱۳ در تبریز به دنیا آمد، نمونه ای از انسانی متواضع و خیرخواه است که آوازه انسانیت اش فراتر از مرزهای کشور رفته و چه بسا در آن سوی مرزها و در غرب مدعی حامی انسان، بسیار محبوب و مشهور است و این امر به سبب حمایت های وی از شش هزار کودک آفریقایی و ساخت مدرسه و درمانگاه در کشورهای فقیر است.

حاج کریم مردانی آذر، تنها بازمانده برادران مردانی آذر ملقب به امپراتوران مدرسه ساز و سلطان نیکی ها است که بیش از ۴۴۰ مدرسه و ۵۵۰ کلاس و بیمارستان در اقصی نقاط ایران و جهان احداث کرده است. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا