۸۲ هزار نانوایی در کشور به تدریج نان کامل خواهند پخت

مطلق عنوان کرد؛ ...
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، از اجرایی شدن برنامه تولید نان کامل در سطح ۸۲ هزار نانوایی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسماعیل مطلق، به ارائه موضوعات مورد بحث در کمیته بهبود کیفیت و سلامت نان پرداخت.

وی در این جلسه با توجه به تصویب سند دانش بنیان امنیت غذایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که در این سند تاکید ویژه ای به آن شده است، نان کامل و غذای سالم است که باید به درستی اجرا شود و تمامی دستگاه ها وظیفه دارند در این مورد اقدامات لازم را انجام دهند.

مطلق گفت: برای اجرای برنامه نان کامل ، شیوه نامه ای در دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با مشارکت تمامی ذی نقش ها تهیه و نهایی شد و به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ خواهد شد که دستگاه های مرتبط باید تلاش کنند تا الزامات این شیوه نامه به درستی انجام شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه حدود ۴۰۰ کارخانه آرد در کشور وجود دارد باید تا پایان سال جاری حداقل یک کارخانه در هر استان آرد کامل تولید نماید.

مطلق همچنین افزود: ۸۲ هزار نانوایی در کشور وجود دارد که به تدریج این نانوایی ها به تولید نان کامل طبق ضوابط وزارت بهداشت و شیوه نامه ای که تهیه شده است، اقدام خواهند کرد.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز