جامعه پزشکی موظف به پیشگیری و کنترل عفونت در بیمارستان‌ها است

معاون درمان وزارت بهداشت؛ ...
معاون درمان وزارت بهداشت، در پیامی به مناسبت هفته آگاه سازی از مقاومت میکروبی، مقابله با مقاومت ضد میکروبی را یک مسئولیت همگانی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، به مناسبت هفته آگاه سازی از مقاومت میکروبی ۲۷ آبان تا ۳ آذر ، عنوان داشت: در آغازین روز هفته جهانی مهار مقاومت میکروبی مطابق با ۱۸ الی ۲۴ اکتبر میلادی و ۲۷ آبان الی ۳ آذر ماه سال ۱۴۰۲، با وجود اطمینان از اشراف و تعهد کامل پزشکان و متخصصین فعال در عرصه سلامت به اهمیت و ضرورت تجویز منطقی و مبتنی بر شواهد موارد آنتی میکروبیال در راستای مهار مقاومت میکروبی؛ نظر به رسالت و مأموریت این معاونت و متناظر با آن حوزه معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید بر اتخاذ رویکردی جدید برای رعایت موازین مقاومت میکروبی، در تمامی مراکز درمانی کشور ضروری به نظر می رسد.

شکستن زنجیره عفونت به هر صورتی می تواند منجر به کاهش شاخص میزان مصرف داروهای آنتی میکروبیال و به دنبال آن مهار مقاومت میکروبی ناشی از عدم مصرف منطقی آنتی بیوتیکی شود. با این رویکرد ضمن تاکید بر نقش کلیدی معاونت درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در مصرف فرآورده های آنتی میکروبیال در امر تشخیص، درمان و مراقبت بیماران در بخش های بستری و سرپایی، توجه تمامی متولیان نظام سلامت را برای به کارگیری استراتژی چند مدلی به منظور مهار مقاومت میکروبی می طلبد.

بدیهی است نقش سازمان های مردم نهاد و انجمن ها در ارتقا سطح آگاهی آحاد جامعه به منظور کاهش درخواست القایی ایشان برای مصرف آنتی بیوتیک ها به مثابه ارتقا سطح سلامت همگانی و حذف میزبان حساس و یا محافظت فرد در قبال ورود میکروارگانیسم ها از زنجیره انتقال عفونت و یا رعایت بهداشت عمومی و فردی در راستای مهار درگاه های خروجی و مخازن بیماری ها حائز اهمیت است، که این مهم بر اساس اصول مشارکت و همکاری بین بخشی در نظام سلامت قابل حصول است.

در خاتمه مجددا تاکید می شود آحاد جامعه پزشکی به ویژه مدیران و همکاران سختکوش شاغل در بیمارستان ها و مراکز درمانی موظف به رعایت موازین پیشگیری و کنترل عفونت در راستای اخلاق حرفه ای هستند. این امر شامل طیف گسترده ای از اقدامات شامل رعایت استانداردها در تجویزهای انفرادی تا اتخاذ تصمیم های مدیریتی در سطح بیمارستان های کشور می شود.

امید است با توجه به شعار جهانی سال ۲۰۲۳ هفته مهار مقاومت میکروبی که همانند سال ۲۰۲۲ تحت عنوان «با هم در جهت پیشگیری از مقاومت میکروبی» است، بتوان آمادگی هرچه بیشتر مراکز درمانی را در قبال بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید بیش از پیش تقویت نمود.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز