رفع سد معبر مصالح و پسماندهای عمرانی در سمنان

محسن مداح در گفت وگو با خبرنگار ایمنا در سمنان اظهار کرد: در راستای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان با متخلفان ساختمانی که با دپوی پسماند و مصالح ساختمانی در معابر و گذرهای عمومی موجب سد معبر و دشواری در تردد عابران پیاده و سواره می شوند، توسط واحد پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری سمنان طبق قانون برخورد می شود و این برخورد با تخلفات در حال انجام است.

وی افزود: طبق تبصره «۱» ماده ۵۵ قانون شهرداری ها، سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آن ها برای کسب یا سکونت ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور به وسیله مأموران خود اقدام کند، ضمن اینکه قانون به شهرداری اختیار می دهد با این خاطیان برخورد کند و وارد عمل شود.

معاون خدمات شهری شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: واحد ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان نیز به واسطه مخازن ویژه جمع آوری و حمل پسماندهای ساختمانی، روش صحیح جمع آوری و انتقال نخاله های ساختمانی را برای جلوگیری از انسداد معابر و اهتمام به مسئله پاکیزگی محیط زیست شهری مشخص کرده اند.

منبع: ایمنا