۱۲ درصد درخواست های حوزه شهرسازی مربوط به صدور پروانه است

مدیر کل نظارت بر ضوابط شهرسازی شهرداری قم: ...

به گزارش خبرگزاری ایمنا، مسعود میلانی اظهار داشت: طی ماه های نخست سال جاری یک هزار و ۵۰۰ مورد معادل ۱۲ درصد از حجم درخواست ها مربوط به صدور پروانه بوده، ۴ هزار مورد مربوط به پایان کار بوده که ۳۹.۳ درصد را شامل می شود و ۵۵ درصد نیز مربوط به استعلامات بوده که الکترونیکی شده است، اما برخی دستگاه ها نیز در این زمینه همکاری نداشته اند.

وی در خصوص شیوه نامه پارکینگ افزود: در سه قسمت دستورالعملی که مصوب شورای شهر شد، موضوع پارکینگ را تعریف کرد که یک قسمت این بود که مالکین به شعاع ۵۰۰ متر نسبت به تأمین پارکینگ اقدام کنند، بند دیگر آن اشاره کرده به اینکه سرمایه گذار پارکینگ را احداث کند.

مدیرکل نظارت بر ضوابط شهرسازی شهرداری قم ادامه داد: گزینه دیگر آن بود که شهرداری قسمتی از پول را بگیرد و سازمان توسعه و عمران آن را به صورت پارکینگ عمومی احداث کند که در میان این دستورالعمل ها در پارکینگ با شعاع ۵۰۰ متر از آنجایی که مقرون به صرفه نیست، مالک کمتر به سراغ تأمین پارکینگ می رود.

میلانی بیان کرد: لکه های پارکینگ در طرح تفصیلی مطرح می شود، معاونت حمل و نقل و ترافیک جهت بازآفرینی آن اقدامات لازم را انجام می دهد که در حال کاهش آن هستند، لکه های پارکینگ که در طرح تفصیلی پردیسان پیش بینی شده، همچنان واگذاری آن به شهرداری انجام نگرفته تا تصمیمات لازم در خصوص آن گرفته شود.

منبع: ایمنا