شناسایی ۱.۱ میلیون جمعیت مشکوک به دیابت و پرفشاری خون

پویش ملی سلامت؛ ...
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون نزدیک به ۱.۱ میلیون نفر در پویش ملی سلامت، با احتمال پرفشاری خون و دیابت، شناسایی شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: ۳۵ میلیون و ۴۰۷ هزار و ۸۷۶ نفر تا امروز در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده اند.

از این تعداد ۶۸۸ هزار و ۲۴۰ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۳۹۶ هزار و ۷۶۸ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون و ۴۰۱ هزار و ۶۷۴ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۲۴ هزار و ۴۸۲ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۱۱ هزار و ۲۴۶ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه ۱۴ روی ۹ به بالا است.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز