فقط یک سوم تعرفه‌ها به جیب پزشک و پرستار می رود

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛ ...
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: تنها یک سوم تعرفه های خدمات تشخیصی درمانی، با عنوان «جزء حرفه ای» دستمزد و مبلغی است که به پزشک و پرستار پرداخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید کریمی، با اشاره به مصوبه شورای عالی بیمه مبنی بر افزایش ۴۶ درصدی تعرفه های تشخیصی درمانی سال ۱۴۰۳، افزود: از درصدی که هر سال در شورای عالی بیمه سلامت تصویب می شود فقط یک سوم آن مربوط به دستمزد پزشک و پرستار است، دو سوم دیگر مربوط به دارو، ملزومات تجهیزات و هتلینگ است که شامل غذا لباس مواد شوینده ضدعفونی کننده و خدماتی که در بیمارستان ها ارائه می شود، بنابراین مقایسه رقم کل افزایش تعرفه های تشخیصی درمانی با افزایش حقوق کارگر و کارمند درست نیست.

معاون درمان وزارت بهداشت، با اشاره به مصوبه افزایش ۴۰ درصدی رقم تعرفه های برای سال جاری که ۲۵ درصد آن تصویب شد، گفت: ما ۱۵ درصد از پارسال طلب داشتیم که حتی اگر آن ۱۵ درصد را هم در نظر نگیریم با احتساب نرخ تورم در حوزه دارو، ملزومات، تجهیزات، هتلینگ، خودش گواه این است که عدد ۴۵ درصد رقم بالایی نیست و ما خواهش داریم در سازمان برنامه و بودجه و هیأت وزیران این عدد کاهش پیدا نکند. به این جهت که اگر این عدد کم شود ما در تهیه دارو، ملزومات، تجهیزات و خدمات بیمارستانی دچار معضل خواهیم شد.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز