پزشکان در شهرستان‌ها دست به خدمات پُرریسک نمی زنند

عضو شورای عالی نظام پزشکی عنوان کرد؛ ...
عضو شورای عالی نظام پزشکی، خودداری پزشکان از انجام خدمات پ رریسک را، از تبعات تعرفه های غیرواقعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مدرکیان، در واکنش به ضرورت تصویب افزایش ۴۶ درصدی تعرفه های پزشکی ۱۴۰۳ در هیأت وزیران، گفت: تعرفه های غیر واقعی منجر به استنکاف پزشکان از ارائه برخی خدمات پ رریسک در شهرستان ها شده و روند افزایشی ارجاع مردم از مراکز استان ها به پایتخت، نشان دهنده آن است که پزشکان رغبتی برای فعالیت و ارائه خدمات پ رریسک ندارند.

وی با تاکید بر اینکه هیأت وزیران باید واقعیت های جامعه پزشکی را ببیند و بر اساس آن تصمیم گیری کند، افزود: متأسفانه بررسی های کارشناسی و فنی در تصویب تعرفه های پزشکی به رغم هشدارهای مکرر انجام نمی شود این در حالی است که آمار وحشتناک مهاجرت پزشکان و عدم فعالیت فارغ التحصیلان حرف پزشکی در حرفه اصلی شان نشان می دهد که مدیران باید به فکر تدابیر اساسی باشند.

مدرکیان با اشاره به اینکه بهای کاهش تعرفه های پزشکی را مردم و پزشکان می پردازند، ادامه داد: این روزها نظام سلامت حتی در دسترسی به پزشک اورژانس دچار چالش جدی شده است به طوری که ما در تأمین پزشک اورژانس در مراکز استان ها نیز مشکل داریم. با این همه مدیران کشور نسبت به مشکلات نظام سلامت به ویژه در حوزه تأمین نیروی انسانی بی توجهی می کنند.

وی در ادامه پزشکان را به دو گروه اصلی طبقه بندی کرد؛ گروهی که اساسا قائل به این تعرفه ها نیستند و منتظر تصویب عدد تعرفه ها در هیأت وزیران نمی مانند، سالانه طبق فرمول خودشان تعرفه ها را زیاد می کنند و پولش را از مردم می گیرند. این گروه پزشکان یا افراد صاحب نام و برجسته ای در رشته شان هستند یا به دلیل رانت و نفوذشان می دانندعدم تمکین به تعرفه های مصوب هیأت وزیران گرفتاری قانونی برای شان ندارد.

عضو شورای عالی نظام پزشکی، گروه دوم را پزشکانی توصیف کرد که تعرفه های مصوب هیأت وزیران را رعایت می کنند اما به دلیل آنکه تعرفه غیر واقعی و بر اساس واقعیت های موجود تصویب نمی شود، همین گروه دوم نیز به سه دسته تقسیم می شوند. دسته ای از پزشکان که به گروه اولی می پیوندند و تعرفه های قانونی را رعایت نمی کنند و خودشان تعرفه گذاری می کنند در واقع به دلیل تعرفه گذاری غیر واقعی عملا عده ای را که اصرار دارند قانونمند باشند را به سمت و سوی پزشکان گروه اول سوق می دهیم و بدین ترتیب تعداد گروه قبلی زیاد می شود.

مدرکیان افزود: دسته دوم نیز پزشکانی هستند که تعرفه های قانونی را رعایت می کنند اما برخی خدمات پ رریسک را انجام نمی دهند در واقع بیماری که می توانست با یک عدد معقول خدمتی را دریافت کند از آن محروم می شود، مصداق آن هم افزایش ارجاع بیماران از مراکز استان ها به تهران است که مجددا روند افزایشی داشته است. این گروه از پزشکان بخشی از خدمات و فعالیت ها را انجام نمی دهند و خدماتی را ارائه می دهند که کم عارضه، کم ریسک و پردرآمد باشد. کما اینکه ما شاهد علاقه مندی و افزایش ورود پزشکان به حوزه زیبایی هستیم در عوض خدمات پایه پزشکی بسیار کم ارائه می شود.

وی، دسته سوم هم پزشکانی هستند که نه مثل گروه اول تعرفه خارج از عرف می گیرند و نه خدمات شان را کم و زیاد می کنند بلکه با تعرفه قانونی کارشان را انجام می دهند این پزشکان یا در سیستم دولتی شاغل اند و چاره ای جز رعایت تعرفه های قانونی ندارند یا اینکه در بخش خصوصی فعال اند و تعرفه های قانونی را هم رعایت می کنند اما در عین حال بی انگیزه هستند و احساس می کنند دولت، نهادهای نظارتی و تصمیم ساز و مجلس شورای اسلامی به فکرشان نیستند و با انگیزه و اشتیاق پایین ادامه فعالیت می دهند که آسیب آن نیز متوجه مردم است.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز