ایران جزو ۵ کشور برتر سازنده توربین نیروگاهی در جهان

...

منبع: برنا