رییس انستیتو پاستور از غرفه مهر بازدید کرد

در دومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ ...
در دومین روز از نمایشگاه رسانه های ایران؛ رییس انستیتو پاستور ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه های ایران، رحیم سروری رdیس انستیتو پاستور ایران از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.

پیشرفت تکنولوژی واکسن در ایران، صادرات واکسن به کشورهای مختلف، نقش انستیتو پاستور در مهار کرونا و سویه اومیکرون از محورهای صحبت سروری بود که به زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز