داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک پول ندارند

کلانتری: ...
رییس انجمن داروسازان ایران خطاب به رییس امور سلامت و رفاه سازمان برنامه و بودجه، گفت: نقدینگی داروخانه ها تمام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کلانتری خاندانی، با اشاره به وضعیت بحرانی داروخانه ها، افزود: اگر هر چه سریع تر مطالبات داروخانه ها بابت یارانه سهم ارز شیرخشک پرداخت نشود، توان خرید مجدد وجود ندارد و قطعا در مناطقی از کشور شیرخشک دچار کمبود خواهد شد.

وی ادامه داد: به جای ادبیات آمرانه در سازمان رگولاتور و دستور به داروخانه ها برای خرید مجدد، انسداد نقدینگی در سازمان های وابسته به دولت از جمله بیمه و برنامه و بودجه را رفع کنید.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفت: وقتی داروخانه ها نقدینگی برای خرید مجدد ندارند، از این حیث مسئولیت بروز کمبود متوجه داروخانه نیست.

وی افزود: سازمان غذا و دارو به جای تهدید داروخانه ها، کمک کند نقدینگی مورد نیاز زودتر به داروخانه ها برگردد.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز