شاخص آلودگی هوای سمنان، امروز پنجشنبه ۱۷ اسفند

به گزارش خبرگزاری ایمنا از سمنان و بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، وضعیت هوای امروز _پنجشنبه هفدهم اسفند_ منتهی به ساعت ۱۱:۰۰ در ایستگاه های شهر سمنان در وضعیت قابل قبول زرد قرار گرفت.

وضعیت هوای سمنان روز گذشته، شرایط مشابهی را تجربه کرده بود.

همچنین وضعیت هوای امروز در ایستگاه های گرمسار و شاهرود شرایط مطلوبی را ثبت کرده است.

به این ترتیب، امروز دستگاه سنجش کیفیت هوا در شهرستان سمنان، شاهرود و گرمسار به ترتیب اعداد ۶۳، ۴۱ و ۳۷ را به عنوان شاخص ثبت کرد.

منبع: ایمنا