تأمین داروی اصلی بیماران تالاسمی/ از دفروکسامین تا دفرازیروکس

پیکانپور مطرح کرد؛ ...
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، از تامین برند اصلی داروی بیماران تالاسمی در سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد پیکان پور، در خصوص داروهای بیماران تالاسمی، گفت: مصرف ماهانه دفروکسامین در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰۰ هزار عدد ارزیابی می شد که تعداد تأمین شده آن بنا بر آمار دقیق ۴.۹۰۰.۰۰۰ بوده است و از این تعداد ۱.۳۲۰.۰۰۰ عدد آن را برند دسفرال تشکیل می داد.

وی در خصوص دفرازیروکس، توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ مصرف ماهانه این دارو حدود ۵۰۰ هزار عدد محاسبه شد که مبتنی بر آمار قابل استناد ۶.۵۰۰.۰۰۰ عدد آنکه اتفاقا ۳۵۸.۰۰۰ عددش شامل برند جیدنیو بود را تأمین کردیم و نکته قابل توجه اینکه در سال ۱۴۰۱ میزان تأمین برابر با ۶.۶۰۰.۰۰۰ می شد که ۷۵.۰۰۰ عدد آن از برند جیدنیو به شمار می آید.

پیکان پور با بیان اینکه سواد عددی مهارتی است که به واسطه آن می توان به راحتی آمار را تجزیه و تحلیل نمود، تصریح کرد: در تأمین داروهای تالاسمی موفق عمل شده است.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز