ملی پوش سپاهان بازی تراکتور را از دست داد

...

منبع: برنا