بیشترین شکایت های مردمی از آلودگی غذایی

پاک آئین عنوان کرد؛ ...
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: در بین تماس های مردمی با سامانه ۱۹۰ بیشترین شکایت ها مربوط به آلودگی مواد غذایی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آئین افزود: بیش از ۵ هزار و ۳۰۲ تماس در تعطیلات نوروز با سامانه ۱۹۰ گرفته شده که ۹ درصد شکایت بوده و در این بین بیشترین تماس ها مربوط به آلودگی مواد غذایی بوده است.

وی ادامه داد: ۲۷ هزار پزشک متخصص و ۴ هزار پزشک فوق تخصص در هزار و ۴۳ بیمارستان دولتی و دانشگاهی در تعطیلات نوروزی فعالیت کردند و معادل همین تعداد در بخش خصوصی نیز فعالیت داشتند.

پاک آئین افزود :۱۷۵ هزار عمل جراحی در تعطیلات نوروز در بیمارستان های دولتی انجام شد که ۵۹ هزار عمل جراحی، اورژانسی بوده است.

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: ۷۰۰ بیمارستان دانشگاهی با ۱۰۸ هزار تخت در بخش دولتی فعال بوده و همچنین ۳ هزار و ۳۴۵ پایگاه اورژانس ۱۱۵ فعالیت داشته است.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز