روزشمار هفته سلامت اعلام شد

هفته سلامت ۱۴۰۳ یکم تا هفتم اردیبهشت با شعار «سلامت خانواده و مردمی سازی سلامت»، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، روز شمار هفته سلامت ۱۴۰۳ را اعلام کرد.

شنبه: سلامت خانواده، حق و مسئولیت همگانی

یکشنبه: سلامت خانواده از آموزش و پرورش تا آموزش عالی

دوشنبه: سلامت خانواده و سلامت زمین

سه شنبه: سلامت خانواده و سلامت روانی اجتماعی

چهارشنبه: سلامت خانواده و فرهنگ سلامت

پنج شنبه: سلامت خانواده و جوانی جمعیت

جمعه: سلامت خانواده، غذای سالم و ورزش همگانی

از جمله اهداف شعار هفته سلامت امسال می توان به موضوعات ذیل اشاره کرد:

۱- حمایت طلبی و پررنگ نمودن ضرورت دسترسی به خدمات با کیفیت و مقرون به صرفه مورد نیاز برای هر فرد در هر نقطه از کشور که قرار داشته باشد

۲- توجه به برابری در سلامت و حرکت به سمت رفع ناعدالتی های احتمالی در دریافت خدمات و پیامدهای سلامت به ویژه در گروه های آسیب پذیر یا حاشیه نشین با تکیه بر نقش بنیادین مردم در خلق، تأمین و حفظ سلامت همگانی

۳- تقویت بهداشت و تاب آورتر سازی نظام سلامت جهت آمادگی روبرو شدن با تهدیدات احتمالی سلامت با ابعاد و مشخصات ناشناخته

هفته سلامت هر ساله در بازه زمانی یکم تا هفتم اردیبهشت ماه در کشور گرامی داشته و برنامه های مختلفی از سوی وزارت بهداشت و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور اجرایی می شود.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز