بیمه سلامت با ۱۴۴ مرکز درمان ناباروری قرارداد دارد

ناصحی عنوان کرد؛ ...
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: بیمه سلامت به منظور سهولت و عدالت دسترسی زوجین نابارور با ۱۴۴ مرکز درمان ناباروری بخش دولتی و خصوصی قرارداد منعقد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی ناصحی، در نشست خبری جوانی جمعیت، افزود: قراردادهای بیمه سلامت با مراکز و متخصصان درمان ناباروری، ۱۲ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: سازمان بیمه سلامت علاوه بر انعقاد قرارداد با ۱۴۴ مرکز درمان ناباروری با ۳ هزار و ۷۹۹ ماما در سراسر کشور برای خدمات رسانی به زوجین نابارور و مادران باردار قرارداد دارد که زوجین نابارور نشاندار می توانند از خدمات این مراکز استفاده کنند.

ناصحی افزود: تاکنون بیش از ۹۵ هزار بیمه شده نشان دار شده و تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند و آشنایی بیشتر مردم با این خدمات بیمه ای می تواند تعداد افراد نابارور شناسایی شده و هزینه کرد این حوزه را افزایش دهد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران با اشاره به اینکه بیمه سلامت به عنوان تأمین و محافظت کننده مالی نقش مهمی در باروری و گسترش زایمان طبیعی در کشور داشته افزود: تغییرات مثبت در پوشش تعرفه ها و انعقاد قرارداد با مراکز و مؤسسات درمان ناباروری نشان می دهد که مواد قانونی جوانی جمعیت مرتبط با حمایت های بیمه ای به نحو مقتضی عمل شده است و امیدواریم اعتبارات بیشتر شود تا بتوانیم رشد مناسبی داشته باشیم.

ناصحی افزود: ۹۰ درصد هزینه خدمات مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی و ۷۰ درصد هزینه های بخش خصوصی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد و امیدواریم که سایر مراکز بخش خصوصی هم بیایند طرف قرارداد قرار بگیرند و خدمات رسانی به مردم افزایش پیدا کند.

وی افزود: مادران باردار از ابتدای وضع حمل تا پایان دوران شیردهی تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند و کودکانشان تا ۵ سالگی تحت پوشش بیمه هستند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران افزود: علاوه بر این کودکان زیر ۷ سال هم همه خدماتشان در بیمارستان های کشور رایگان است و فقط در دو ماه ابتدای امسال ۳۲۱ میلیارد تومان برای کودکان زیر هفت سال هزینه شده است.

ناصحی افزود: خدماتی تحت پوشش بیمه قرار دارد که سه سال پیش هیچکدام پوشش بیمه ای نداشت و این خدمات علاوه بر زحمات همکاران ما در سراسر کشور با حمایت دولت و مجلس میسر شده است.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز