ویدیو/ عملیات شبانه تیم‌های جست‌وجو برای یافتن بالگرد حامل رئیس‌جمهور

عملیات شبانه جست وجو توسط تیم های امدادی در منطقه وقوع حادثه برای بالگرد حامل رئیس جمهور همچنان ادامه دارد.

/

منبع: ایسنا