شاهد بی‌عدالتی هایی در پرداختی کادر درمان هستیم

نماینده مردم اهواز در مجلس: ...
اهواز- نماینده مردم اهواز و کارون در مجلس گفت: شاهد بی عدالتی هایی در زمینه پرداختی های کادر درمان هستیم چرا که کادر درمان چندین ماه است که مطالبات خود را دریافت نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیر در نشست با رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز بیان کرد: امروز کادر درمان به ویژه پرستاران فشار کاری بسیاری را تحمل می کنند و در کنار این مساله شاهد بی عدالتی هایی در زمینه پرداختی های کادر درمان هستیم.

نماینده مردم اهواز و کارون در مجلس افزود: بیشتر کادر درمان چند ماه است که اضافه کاری، حق شیفت و یا کارانه را دریافت نکردند که امیدواریم با جذب اعتبارات به زودی شاهد پرداخت مطالبات کادر درمان باشیم.

امیر با بیان اینکه مردم از کمبود پرستار آسیب می بینند و باید به داد بیماران رسید، گفت: پرستاری از سخت ترین مشاغل است که نمی توان نسبت به مشکلات حرفه ای کادر درمان بی اعتنا بود و نسبت به جذب بیشتر کادر درمان باید اقدام شود.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز