شیب سقوط نرخ جمعیت کاهش یافته است

فرشیدی عنوان کرد؛ ...
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: شیب سقوط نرخ جمعیت کاهش یافته و آمار و ارقام چندین سازمان، بیانگر این واقعیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرشیدی، از جوانی جمعیت به عنوان یکی از دو اولویت مهم معاونت بهداشت وزارت بهداشت یاد کرد و افزود: شیب سقوط نرخ جمعیت کاهش یافته و آمار و ارقام چندین سازمان، بیانگر این واقعیت است.

وی ادامه داد: در اجلاس رؤسای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، از ۱۳ دانشگاه با رتبه های عالی، خیلی خوب و خوب تقدیر شد و تفاوت دانشگاه ها در امتیاز گیری از شاخص های ارزیابی، بسیار اندک و در حد چند صدم بوده است.

معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه عملکرد نیروهای بهداشت در زمینه جوانی جمعیت مناسب بوده است، گفت: از ۴ بهورز و مراقب سلامت که عملکرد شایسته ای در مشاوره های فرزندآوری داشته اند، تقدیر شد و اعتقاد داریم نظام شبکه بهداشت کشور تمام تلاش خود را برای جوانی جمعیت به کار می گیرد.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز