راه‌اندازی سامانه ثبت فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی

بهفر خبر داد؛ ...
سرپرست اداره کل فراورده های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: سامانه ثبت فرآورده های خوراکی و آشامیدنی در دست بررسی است که پس از انجام پایلوت و رفع نواقص و ایرادات، راه اندازی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم بهفر اظهار کرد: با توجه به قانون احکام دائمی کشور و تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، امور اجرایی اداره کل امور فرآورده های غذایی و آشامیدنی به صورت سامانه ای و الکترونیک راه اندازی شده و در حال انجام است.

وی افزود: در راستای ارتقای برنامه های سلامت و ایمنی شیر و فراورده های لبنی و گوشتی اداره کل امور فراورده های غذایی و آشامیدنی دو برنامه عملیاتی شامل پیاده سازی الزامات سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در واحدهای تولیدی محصولات لبنی، گوشتی و دریایی و پایش شاخص های سلامت و ایمنی محصولات مذکور را در سطح عرضه اجرا می کند تا از انطباق ویژگی های این محصولات با معیارها و ضوابط بهداشتی سازمان غذا و دارو اطمینان حاصل کند.

سرپرست اداره کل طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو تصریح کرد: همچنین در اجرای طرح ملی شیر مدارس، واحدهای برتر تولیدکننده محصولات لبنی را به کمیته ملی شیر مدارس معرفی و به طور ویژه تحت کنترل نظارت دارد.

منبع: اخبار پزشکی مهرنیوز