خوش‌ مصرف باشید جایزه می‌گیرید

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: مشترکانی که مصارف خود را به زیر الگوی مصرف یعنی ۱۶ متر مکعب در ماه برسانند، به ازای هر مترمکعب مصرف، کمتر از الگوی تعیین شده، جایزه خوش مصرفی به صورت بستانکاری در قبوض آنان لحاظ می شود.

«محمد محمدی» در گفت وگو با ایسنا، با دعوت از  مشترکان شرکت آب و فاضلاب استان ایلام به صرفه جویی حداقل ۱۵ درصدی مصرف آب برای گذر بدون مشکل و نگرانی از تابستان گرم پیش رو، اظهار کرد: براساس دستورالعمل های تعیین شده، مشترکان پرمصرفی که مصارف خود را به زیر الگوی مصرف برسانند، به ازای هر مترمکعب مصرف کمتر از الگوی تعیین شده، جایزه خوش مصرفی به صورت بستانکاری در قبوض آنان لحاظ می شود.

وی با بیان اینکه الگوی مصرف ماهانه آب در ایلام ۱۶ مترمکعب برای هر خانوار است، تصریح کرد: بر اساس بخشنامه ها و تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب ابلاغی وزارت نیرو، به مشترکین خانگی که مصرف آب آنها در حد الگویی مصرف و پایین تر از آن بوده و مصرف آب خود را نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش می دهند به میزان کاهش مصرف آب نسبت به الگویی مصرف یا مصرف دوره مشابه سال قبل هر کدام کمتر باشد پاداش صرفه جویی در صورتحساب اعمال می شود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا