بررسی مشکلات حقوقی شهرک گلخانه ای چوپان آباد

...

در این بازدید مشکلات گلخانه ها در زمینه تسهیل صادرات و تأمین آب و برق مورد بررسی قرار گرفت و دستورات معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی به منظور پیگیری و رسیدگی به مشکلات دستورات لازم را صادر کرد.

منبع: اخبار اجتماعی ‌صداسیما