رئیسی در حکمی رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره را منصوب کرد

رئیس‌جمهور در حکمی و به استناد قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و پیشنهاد شورای مرکزی آن سازمان، علی فتحی آشتیانی را به عنوان رئیس این سازمان منصوب کرد. ...

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری فارس به استناد قانون تشکیل سازمان نظام روان شناسی و مشاوره و پیشنهاد شورای مرکزی آن سازمان، طی حکمی از سوی رئیس جمهور، علی فتحی آشتیانی به عنوان رئیس سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. 

 اهم انتظارات رئیس جمهور در این حکم به شرح زیر است:

۱. ارتقاء سطح دانش و آموزش روان شناسی و مشاوره، مبتنی بر آموزه های دینی، بومی و اقتضائات فرهنگی و اجتماعی کشور

۲. شناسایی، پرورش، معرفی و تقویت روان شناسان و مشاوران متخصص، متعهد و کارآمد برای ارائه خدمات روان شناختی به آحاد جامعه

۳. نظارت هوشمند و شفاف بر عملکرد روانشناسان و مشاوران با تأکید بر پیشگیری از آسیب های عدم رعایت اخلاق حرفه ای

۴. پیاده سازی نظام رتبه بندی به منظور افزایش آگاهی مردم از کیفیت کار تخصصی ایشان 

۵. تدوین و ارائه برنامه عملیاتی دارای قابلیت سنجش و ارزیابی به منظور ارتقای شاخص های سلامت روانی جامعه

۶. احصاء نظام مسائل روان شناختی و حوزه مشاوره کشور

۷. ارتقای سواد سلامت روانی مردم با ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی 

۸. تحکیم بنیان خانواده و رفع موانع تنش آفرین در زندگی فردی و اجتماعی با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی

۹. ایفای نقش فعالانه، مؤثر و میدانی در رویدادهای مختلف به ویژه بحران ها، حوادث و بلایای طبیعی 

۱۰. تحول و بازنگری در قانون فرآیندها و دستورالعمل های صنفی و حرفه ای سازمان 

۱۱. نوسازی ساختار اداری با تأکید بر استفاده از جوانان متخصص و انقلابی 

۱۲.  بهره گیری از خبرگان کارآموخته

۱۳. گسترش ارتباط و تعامل سازنده با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

پایان پیام/

منبع: فارس‌نیوز