۸۰ درصد مساحت ترکمنستان بیابانی است

...
رئیس بخش هماهنگی های بین المللی محیط زیست ترکمنستان گفت: ۸۰ درصد ترکمنستان را صحرا پوشانده و این کشور در آسیای میانه با گرد و غبار مواجه است.

بردی بردیف افزود: کشورهای آسیای میانه با کمبود آب مواجهند و ترکمنستان هم از این موضوع مستثنی نیست.

وی تأکید کرد: این روزها شاهد افزایش تغییرات جو ی در جهان هستیم و ترکمنستان نیز تحت تأثیر کمربندهای خشکی منطقه قرار گرفته است.

رئیس هماهنگی های بین المللی محیط زیست ترکمنستان یادآور شد: اهدای کمک از طریق صندوق های بین المللی، بانک های اروپایی و بانک های توسعه اسلامی حائز اهمیت است.

بردیف با اشاره به برنامه های مشترک ترکمنستان با سازمان ملل برای امنیت غذایی و کشاورزی، گفت: ترکمنستان موافقت نامه های متعددی با کشورهای مختلف امضا کرده و استراتژی کلی ما انجام همکاری های بین المللی است.

 

منبع: اخبار اجتماعی ‌صداسیما