تاکید موریتانی بر نقش پیشگامانه ایران در مقابله با گرد و غبار

...
رئیس هماهنگی های بین المللی محیط زیست ترکمنستان، بر ضرورت کمک صندوق های بین المللی، بانک های اروپایی و بانک های توسعه اسلامی به برنامه های مقابله با گرد و غبار تأکید کرد.
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، مولایی ادریس، در دومین روز از برگزاری اجلاس بین المللی مقابله با توفان های ماسه و گرد و غبار گفت: توفان های گرد و غبار یکی از چالش های محیط زیستی است که بشر در حال حاضر با آن مواجه شده و این مسئله پیامد های اقتصادی، اجتماعی، سلامتی و غیره به همراه دارد.
وی با تاکید بر اینکه موضوع توفان های گرد و غبار یک مسئله فرامرزی است و همه کشور ها باید به آن توجه کنند، گفت: ما هم پیگیر این موضوع هستیم و اقداماتی را در این راستا انجام داده ایم. راه اندازی سامانه های هشدار زود هنگام و رصد پایش ها صورت می گیرد و برنامه ها برای پیگیری این موضوع در حال انجام است.
معاون وزیر محیط زیست جمهوری اسلامی موریتانی افزود: توفان های گرد و غبار عامل بازدارنده در برابر توسعه پایدار است و سبب می شود که علاوه بر آسیب به بشر هزینه های زیادی در این راستا اختصاص داده شود لذا پیشگیری از چنین رخداد هایی حائز اهمیت است.
مولایی ادریس با تاکید بر نقش پیشگامانه ایران برای همکاری های بین المللی جهت مقابله با توفان های گرد و غبار گفت: پیشنهاد انجام توافقنامه چند جانبه در این اجلاس بسیار خوب است و ما از آن حمایت می کنیم چرا که نظم دهنده برنامه کشور ها ذیربط است.

منبع: اخبار اجتماعی ‌صداسیما