راه اندازی مجدد خط تولید کارت هوشمند ملی 

...

 هاشم کارگر  رئیس سازمان ثبت احوال کشور در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با استقرار دولت انقلابی و مردمی سیزدهم، در مردادماه سال ۱۴۰۰  تغییرات مدیریتی در سازمان ثبت احوال کشور صورت گرفت. راه اندازی مجدد خط تولید کارت هوشمند ملی یکی از مهم ترین اقدامات این سازمان است. امسال هم مجدد با برنامه ریزی و هماهنگی های لازم از ظرفیت و توان داخلی این سازمان در جهت تولید کارت های هوشمند ملی استفاده شد.

او ادامه داد: در سه شیفت کاری نسبت به صدور تعداد ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی مربوط به افرادی که از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا ابتدای سال ۱۴۰۰ ثبت نام نموده و در صف انتظار بودند، اقدام کرده ایم به طوریکه در سال ۱۴۰۱ تمامی کارت های معوقه صادر و تحویل متقاضیان داده شد.مابقی در سال ۱۴۰۲ مجدد مورد بررسی قرار گرفته است و تمام تلاش بر این است که تا اخر امسال تمام افراد کارت خود را دریافت کنند.

صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور

او بیان کرد: یکی از سیاست های دولت انقلابی و مردمی و تاکید رئیس جمهور و وزیر کشور، برقراری ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل بوده است که با هماهنگی های سازمان ثبت احوال و وزارت امورخارجه و برگزاری چندین نشست، زیرساخت های لازم فراهم و امکان صدور و تحویل کارت هوشمند ملی برای ایرانیان خارج از کشور فراهم شد.

کارگر بیان کرد: صدور کارت هوشمند ملی ایرانیان خارج از کشور و اخذ درخواست برخط کارت ملی از اواخر اسفندماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده و هم اکنون در ۲۲ نمایندگی فعال و در حال حاضر نیز هماهنگی های لازم با وزارت امور خارجه جهت توسعه آن در حال انجام است.

منبع: اخباراجتماعی باشگاه‌خبرنگاران