مردودی غرب در آزادی بیان و آزادی اندیشه

جنگی که امروز روی پشت بام خانه ها ودر راهروی بیمارستان های نوار غزه جریان دارد،یک محک بزرگ برای آزادی بیان در دولت های غربی است.گویا جنگ در باریکه ۲میلیون نفری نوار غزه فرصتی شده تاغرب نشان دهد تاچه حد به شعار آزادی بیان ودفاع از حقوق بشر پایبنداست.اما نتایج این آزمون برای غرب جز مردودی چیزی نیست.

همشهری -سعیده مرادی: درحالی که جنگنده های صهیونیستی ساعت به ساعت مشغول ریختن هزاران موشک و بمب روی سر مردم غزه هستند، حمایت از فلسطین و اعلام همبستگی با مردم زیر آتش در نوار غزه در برخی کشورهای غربی ممنوع و حتی برای آن مجازات تعیین شده است.

نقل قول مقام های دولتی کشورها در مقابله با حمایت از فلسطین

سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلیس: «اهتزاز پرچم فلسطین و فریادزدن شعارهایی برای آزادی فلسطین می تواند جرم تلقی شود.»
جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه: «تظاهرات حامیان فلسطین باعث اختلال در نظم عمومی خواهد شد و سازمان دهندگان باید دستگیر شوند.»
کارل نهمر، صدراعظم اتریش: «این مسئله پذیرفتنی نیست که -به گفته وی- «افراط گرایان» به خیابان های اتریش بیایند، رعب و وحشت ایجاد کنند و نمادهای رژیم صهیونیستی را به آتش بکشند. ما با تمام ابزارهای حاکمیت قانون از ارزش های غربی خود دفاع خواهیم کرد و مرزهای مشخصی را نشان خواهیم داد.»

منبع: روزنامه همشهری

منبع: همشهری