نحوه محاسبه، وصول و پذیرش بیمه کارگران ساختمانی اعلام شد

از سوی سازمان سازمان تأمین اجتماعی؛ ...
سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ای موضوع اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به دنبال اصلاحات صورت گرفته در قانون بیمه کارگران ساختمانی، سازمان تأمین اجتماعی در بخشنامه ای، اصلاح برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بخشنامه ها و دستورهای اداری بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را به ادارات کل بیمه سراسر کشور ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه که به تازگی ابلاغ شده است، نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی و نیز نحوه شناسایی، پذیرش و پایش بیمه کارگران ساختمانی مشخص شده است که به شرح زیر است:

نحوه محاسبه و وصول حق بیمه کارگران ساختمانی سهم کارفرمایی

۱ - از تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی معادل ۲۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه ایجاد یا توسعه، احداث و یا افزایش تراکم ساختمان، تخریب و نوسازی بنا و تعمیرات اساسی علاوه بر عوارض پرداختی به عنوان سهم مالک محاسبه و وصول خواهد شد.

۲ - برای ساخت و ساز در داخل محدوده روستاها با مجوز دهیاری ها، معادل ۱۰ درصد مجموع عوارض صدور پروانه به عنوان سهم مالک و برای ساخت و ساز خارج از محدوده روستاها محدوده عمل بخشداری ها و در داخل مجتمع ها و شهرک های کشاورزی، نواحی و شهرک های صنعتی و مناطق نمونه گردشگری، با مجوز سازمان متولی حسب مورد مطابق نزدیک ترین روستا یا شهر هر کدام نزدیک تر باشد عمل می شود.

۳ - ساخت و ساز مساجد، حسینیه ها، خانه های عالم و ابنیه مربوط به ارتقای سرانه خدمات عمومی - آموزشی، بهداشتی، درمانی، ورزشی و فرهنگی که حق بهره برداری دائم آن مطابق آئین نامه اجرایی که متعاقبا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، در اختیار دستگاه های متولی ارائه خدمات عمومی قرار می گیرد؛ از پرداخت حق بیمه موضوع این قانون معاف می باشند.

۴ - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی ره و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور مطابق آئین نامه اجرایی که متعاقبا توسط هیأت وزیران تصویب خواهد شد؛ از پرداخت حق بیمه معاف هستند.

۵ - طرح پروژه های ملی حمایتی ساخت مسکن، معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی به منظور تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط در تمامی مناطق شهری کشور، مشمول پرداخت حق بیمه ۱۵ درصد مجموع عوارض صدور پروانه هستند.

۶ - صدور پروانه ساختمانی و یا اجازه ساخت و ساز توسط مراجع ذیربط از جمله؛ شهرداری ها، سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی، سازمان های مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های شهرک های صنفی و صنعتی، بخشداری ها و دهیاری ها منوط به ارائه گواهی واریز حق بیمه به حساب تعیین شده و یا اعلام تقسیط آن توسط سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. لذا واحدهای اجرایی مکلفند با توجه به واریزی حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن نسبت به ارائه گواهی واریز حق بیمه و یا ترتیب پرداخت آن، نسبت به ارائه گواهی واریز وجه به مرجع مربوط اقدام نمایند. لازم به ذکر است صدور پایان کار اعم از اینکه حق بیمه به صورت یکجا واریز شده باشد و یا اینکه تقسیط گردد، منوط به ارائه مفاصاحساب بدهی که از سوی واحدهای اجرایی سازمان صادر می گردد، خواهد بود»

تقسیط حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی با دریافت مدارک و مستندات از جمله اسناد مالکیت ملک مورد نظر و اخذ تضامین ضمانت نامه معتبر بانکی یا چک صیادی یا سفته امکان پذیر خواهد بود.

۷ - در مواردی که سازندگان با تصمیمات اجرایی کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری ها و یا سایر مراجع قانونی مکلف به پرداخت عوارض ابقای اضافه بنا می گردند، در اینگونه موارد چنانچه تاریخ قطعیت رأی کمیسیون های مذکور پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مصوب ۱۴۰۲ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ باشد ملاک محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی، بر اساس قانون اخیرالذکر مندرج در بند ۱ این بخشنامه خواهد بود.

۸ - در مورد آن دسته از کارهای ساختمانی موضوع بند ۲ ماده ۲ این قانون، پرداختی سهم سازمان تأمین اجتماعی بابت صدور پروانه ساختمانی در محاسبه حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی پیمانکار لحاظ می شود. سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حق بیمه سهم کارفرمایی را در فهرست حقوق و مزد ماهانه کارگران ساختمانی شاغل تا سقف مبلغ مذکور منظور نموده و مفاصاحساب مربوط را مطابق مواد ۳۸ و ۴۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ صادر کند.

۹ - در اجرای بند «۳» دو هزار و یکصد و یازدهمین صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ هیأت مدیره و با توجه به جلسه مشترک مورخ ۱۴۰۲/۵۰/۱۰ با کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و نمایندگان تشکل های صنفی ذیربط و توافقات انجام شده پیوست ، ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی، از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ به شرح جدول ذیل اصلاح و مبنای دریافت حق بیمه بیمه شدگان کارگر ساختمانی و ارائه تعهدات قانونی قرار می گیرد.

نحوه محاسبه، وصول و پذیرش بیمه کارگران ساختمانی

فصل چهارم از بخشنامه تنقیحی کارگران ساختمانی مربوط به نحوه شناسایی، نام نویسی، فرآیند بررسی و احراز اشتغال کارگران ساختمانی، حذف و مقررات ذیل تحت عنوان «فصل چهارم» با در نظر گرفتن تغییرات ناشی از تصویب قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ مجلس شورای اسلامی جایگزین آن می شود:

الف - شناسایی و پذیرش:

۱ - ۴ - در اجرای بند ح قانون اصلاح ماده ۵ قانون یاد شده، حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این بند و معادل و متناسب با درآمدهای این قانون، سازمان مکلف است کارگران ساختمانی متقاضی را پس از بررسی مدارک و احراز اشتغال به عنوان کارگر ساختمانی تحت پوشش قرار دهد.

ادارات کل استان ها مکلفند ترتیبی اتخاذ کنند، تا میزان درآمدهای ناشی از حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران ساختمانی را به تفکیک به اداره کل وصول حق بیمه اعلام نمایند تا متناسب با درآمدهای این قانون نسبت به پالایش، ساماندهی تداوم پوشش بیمه ای و در صورت کفاف درآمدهای حق بیمه نسبت به تحت پوشش قرار دادن کارگران جدید واجد شرایط در حرفه ساختمانی اقدام لازم به عمل آید.

تذکر: مسئولیت رعایت بند ح قانون یاد شده با مدیران کل استان ها و سرپرستان بلافصل است.

۲ ۴ - تمامی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی به منظور بهره مندی از تعهدات قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، در ابتدا می بایست نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات مورد درخواست در سامانه رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام کنند.

۳ - ۴ - کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی می توانند پس از اخذ کارت مهارت فنی خود از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و ثبت نام در سامانه کارگران ساختمانی، جهت تعیین وضعیت بیمه ای خود بدون محدودیت استان / شهر صادرکننده کارت مهارت فنی به شعب تأمین اجتماعی محل سکونت خود مراجعه تا با رعایت سایر مقررات و ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش آنها اقدام شود.

۴ - ۴ - اطلاعات افراد ثبت نام شده در سامانه مذکور شاغل در کارهای ساختمانی با بکارگیری سایر پایگاه های اطلاعاتی موجود در بانک داده سامانه موصوف اعتبار سنجی شده و پس از انجام مراحل کنترلی جهت بهره برداری در دسترس کاربران واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی قرار می گیرد.

۵ - ۴ - آن دسته از متقاضیان بیمه کارگران ساختمانی که درخواست آنها در سامانه کارگران ساختمانی مورد بررسی و تأیید نهایی قرار گرفته است، می بایست با رعایت تقدم زمانی تاریخ ثبت نام در سامانه، پس از مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی محل اشتغال، درخواست آنان توسط واحد نام نویسی و حساب های انفرادی به لحاظ وضعیت بیمه ای و همچنین احراز اشتغال، به شرح ذیل مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد:

۱ - ۵ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی می بایست با دریافت مدارک هویتی کارت ملی و شناسنامه مخاطب و کارت مهارت فنی معتبر متقاضی و تطبیق آنها با اطلاعات دریافتی از سامانه کارگران ساختمانی، نسبت به احراز هویت، بررسی اصالت کارت مهارت فنی و انطباق آن با جدول مشاغل ساختمانی و اطمینان از اینکه محل اشتغال اعلامی در محدوده شعبه قرار دارد، اقدام کند.

۲ - ۵ - ۴ - متقاضی می بایست فرم درخواست کارگران ساختمانی و تعهدنامه فرم شماره «۱» مبنی بر اشتغال مستقیم در یکی از مشاغل ساختمانی و عدم پوشش نظام حمایتی خاص را تکمیل و پس از امضا و درج اثر انگشت به واحد نام نویسی و حساب های انفرادی تحویل نماید.

۳ - ۵ - ۴ - پس از کنترل فرم تکمیل شده شماره «۱» توسط مسئول واحد نام نویسی و حساب های انفرادی، می بایست نسبت به تصویربرداری و شناسه گذاری آن در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک متقاضی اقدام شود.

۴ - ۵ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی می بایست اقدامات لازم را پیرامون مراحل در نظر گرفته شده در کارتابل پذیرش سیستم متمرکز کارگران ساختمانی از جمله بررسی ارتباطات بیمه ای، فعالیت های صنفی و تجاری وضعیت کارفرمایی واحد صنفی از طریق استعلام در سامانه اصناف و بازرگانان ایرانیان ، بازرسی و توانایی انجام کار مطابق راهنمای کاربران سیستم مذکور معمول نماید.

۵ - ۵ - ۴ - به منظور احراز اشتغال متقاضی در مشاغل ساختمانی در کارگاه ساختمانی، می بایست اقدامات لازم جهت انجام بازرسی میدانی از محل اشتغال توسط بازرسین شعب و یا کارگزاری های رسمی سازمان مطابق قسمت «ج» این فصل صورت پذیرد.

۶ - ۵ - ۴ - متعاقب احراز اشتغال متقاضی در کارهای ساختمانی، واحدهای نام نویسی و حساب های انفرادی شعب مکلفند نسبت به معرفی این دسته از افراد با تنظیم فرم شماره «۲» به مراکز معین در صورت نداشتن شرایط معافیت از انجام معاینه پزشکی جهت انجام معاینات پزشکی اقدام کنند.

پس از ایجاد تعامل فیمابین سیستم های مکانیزه کارگران ساختمانی و حوزه درمان، مراتب از طریق ارتباط سیستمی مورد اقدام قرار می گیرد که این امر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

۷ - ۵ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی موظف است با دریافت فرم نتیجه انجام معاینات پزشکی، نسبت به تصویربرداری و شناسه گذاری آن در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک اقدام نماید. بدیهی است در صورتی که توانایی انجام کار متقاضی تأیید شود، می بایست با رعایت ضوابط مربوطه نسبت به پذیرش متقاضی به عنوان کارگر ساختمانی و نام نویسی، اقدام شود.

در خصوص کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کارافتاده کلی و یا فاقد توانایی انجام کار می باشند، شعب می بایست از پذیرش و نام نویسی آنان خودداری کند.

۸ - ۵ - ۴ - در مواردی که کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی، حسب نتایج معاینات پزشکی اولیه از کارافتاده کلی بوده، لیکن در خصوص توانایی انجام کار آنان بیمه شدگان قبل از سال ۱۳۹۴ توسط پزشک معین اظهارنظر نشده است، در صورت احراز و تأیید اشتغال به کار آنان گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی پذیرش و نام نویسی آنان در زمره کارگران ساختمانی بلامانع خواهد بود، بدیهی است پذیرش درخواست از کارافتادگی کلی این قبیل افراد بر اساس نوع بیماری اولیه که منجر به از کارافتادگی کلی گردیده، موضوعیت نخواهد داشت.

۹ - ۵ - ۴ - در همه مواردی که به دلایلی از جمله نتایج بررسی در سامانه کارگران ساختمانی، داشتن ارتباط بیمه ای فعال غیر کارگر ساختمانی، فعالیت های صنفی و تجاری، عدم احراز اشتغال بر اساس بازرسی میدانی، عدم توانایی انجام کار در حرفه ساختمانی و پذیرش متقاضی به عنوان کارگر ساختمانی امکان پذیر نیست؛ واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه ذیربط موظف است فرایند پذیرش را متوقف و مراتب را با ذکر دلیل مربوطه به متقاضی اعلام کند.

۱۰ - ۵ - ۴ - ملاک تاریخ شروع بیمه پردازی جهت بیمه شدگان کارگران ساختمانی، تاریخ نام نویسی مرتبط با ثبت فرم شماره «۱» اخیر در دبیرخانه شعبه است.

ب. بازرسی:

۶ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی موظف است متعاقب نام نویسی و بیمه پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون و بمنظور بررسی اشتغال به کار این دسته از افراد نسبت به درخواست انجام بازرسی تحقیقی حداقل هر شش ماه یک بار و حسب ضرورت به صورت موردی اقدام کنند.

۷ - ۴ - به منظور اطلاع شعبه از آخرین وضعیت محل اشتغال و سکونت کارگران ساختمانی، کارگران ذی ربط می بایست نسبت به اعلام تغییرات مربوط به محل اشتغال به کار و سکونت خود، جهت ثبت در سیستم اقدام کنند. فرم شماره پنج بدیهی است پس از تمهیدات و هماهنگی های لازم امکان دریافت اطلاعات مربوط به محل اشتغال به کار بیمه شدگان کارگر ساختمانی از طریق سامانه های غیرحضوری امکان پذیر خواهد بود.

۸ - ۴ - بازرسین منتخب واحدهای اجرایی موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از دریافت اطلاعات مربوط به کارگران شاغل در کارهای ساختمانی از واحد نام نویسی و حساب های انفرادی، نسبت به انجام بازرسی تحقیقی در خصوص اشتغال بکار کارگران ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات اقدام و نتیجه گزارش بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی را به همراه سایر مدارک و مستندات مربوطه به واحد نام نویسی و حساب های انفرادی ارسال کنند.

تذکر: بازرسی تحقیقی کارگران ساختمانی بمنظور احراز اشتغال افراد موصوف توسط همکاران سازمانی با صدور احکام و کارگزاری های رسمی سازمان انجام خواهد شد.

۹ - ۴ - انجام بازرسی بمنظور احراز اشتغال به کار کارگران شاغل در مشاغل ساختمانی می بایست به صورت حضوری و میدانی با مراجعه به آدرس محل اشتغال به کار و یا عنداللزوم بازرسی تحقیقی از محل سکونت بیمه شده به همراه جمع آوری مستندات و شواهد مورد نیاز و اخذ امضا و اثر انگشت انجام گردد، لذا بررسی احراز اشتغال و یا عدم اشتغال به کار به صورت تلفنی از شخص بیمه شده / متقاضی فاقد وجاهت بوده و قابلیت استناد نخواهد داشت.

۱۰ - ۴ - در اجرای بند و قانون مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ و با توجه به اینکه انجام بازرسی تحقیقی پیرامون شناسایی کارگران ساختمانی واقعی و احراز اشتغال به کار مستقیم آنان در مشاغل ساختمانی، فرآیندی مهم و کارآمد در کلیه مراحل پذیرش، ساماندهی و پالایش کارگران ساختمانی محسوب و از آنجایی که در صورت عدم تائید اشتغال بکه ار کارگران ساختمانی توسط بازرس، وضعیت آنان مختومه و فرآیند اعتراض، رسیدگی و خروج از پایگاه افراد مختومه شده، مستلزم طی مراحل متعددی در سطوح شعبه و اداره کل استان می باشد، بنابراین کیفیت گزارش بازرسی کارگران ساختمانی و در دسترس بودن مدارک، مستندات و مشاهدات بازرس از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق ذینفعان و صیانت از منابع سازمان، بازرسین کارگران ساختمانی مکلفند در خصوص کلیه بازرسی های تحقیقی، ضمن رعایت نکات ذیل، ابتدا نسبت به تکمیل چک لیست فرم شماره ۳ اقدام و پس از تنظیم گزارش بازرسی تحقیقی نتایج را در سیستم درج و در نهایت در پرونده الکترونیک بیمه شده بارگذاری نمایند.

۱ - ۱۰ - ۴ - درج مشخصات کارگر ساختمانی و کارت مهارت فنی

۲ - ۱۰ - ۴ - تعیین نوع بازرسی پذیرش اولیه، موردی و دوره ای

۳ - ۱۰ - ۴ - اطلاعات دریافتی از محل اشتغال پیرامون بررسی نوع فعالیت انجام شده با نوع حرفه بیمه شده از لحاظ سنخیت شغل با کارت مهارت فنی و مرحله کار در ساختمان از لحاظ ماهیت پیمانکاری «ماده ۳۸ ق. ت. ا»، غیر پیمانکاری، مراکز دولتی یا غیردولتی و بررسی سایر استثناها مربوطه شرکت های دولتی و وابسته به دولت، مؤسسات عمومی غیردولتی و

۴ - ۱۰ - ۴ - بررسی و اخذ نظرات صاحبان کار، کارکنان شاغل در محل و همسایگان محل سکونت در خصوص کارگر ساختمانی در صورت لزوم

۵ - ۱۰ - ۴ - بررسی همه جانبه و درج اطلاعات سوابق حرفه ای اخیر کارگر ساختمانی

۶ - ۱۰ - ۴ - درج نتایج دو بازرسی قبلی کارگر ساختمانی

۷ - ۱۰ - ۴ - درج اطلاعات و امضا بازرس / بازرسین

توجه: بدیهی است پس از طراحی نرم افزار مربوطه توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، اخذ فرم چک لیست حاوی برخی اطلاعات از جمله مشخصات کارگر ساختمانی، نوع بازرسی، محل اشتغال، نتایج دو بازرسی قبلی از سیستم امکان پذیر خواهد بود. ضمن اینکه پس از درج و تائید اطلاعات باقیمانده در سیستم توسط بازرس، نسخه الکترونیک چک لیست مذکور بطور اتوماتیک در پرونده الکترونیک بیمه شده ذخیره و شناسه گذاری می گردد.

۱۱ - ۴ - به منظور جلوگیری از مشکلات آتی، واحدهای اجرایی مکلفند نتیجه گزارش بازرسی را حداکثر ظرف سه روز اداری در سیستم ثبت نمایند.

۱۲ - ۴ - رعایت کامل شئونات و اصول اخلاقی و اصل انصاف در طول فرآیند شناسایی و بررسی وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی و همچنین در تنظیم و ارائه گزارش های نظارتی، الزامی می باشد.

۱۳ - ۴ - از آنجایی که هدف از کنترل و نظارت بر وضعیت اشتغال کارگران ساختمانی در جهت جلوگیری از استفاده من غیر حق از مزایای مترتب بر این گروه از بیمه شدگان تبیین گردیده است، لذا تهیه گزارش های بررسی و شناسایی بایستی با مشخص نمودن وضعیت اشتغال یا عدم اشتغال فرد مورد نظر در کارهای ساختمانی، مدنظر قرار گیرد و قطعا ارائه گزارش های بررسی و شناسایی با هر مضمونی به غیر از موارد مذکور میسر نشد، شناسایی نگردید و ، اهداف سازمانی را محقق ننموده و ضرورت جمع آوری اطلاعات بیشتر و انجام بررسی های دقیق تر را ایجاب می نماید.

۱۴ - ۴ - به منظور فراهم سازی شرایط مطلوب جهت اخذ نتایج بهتر و سریع تر در روند اجرای این فرآیند، کلیه واحدهای اجرایی می بایست نسبت به به روزرسانی اطلاعات این گروه از بیمه شدگان و آدرس محل اشتغال و سکونت ایشان اقدامات لازم را انجام و مراتب را طبق آخرین اصلاحات انجام شده در اختیار کارگزاری ها قرار دهند.

۱۵ - ۴ - با توجه به کوتاه بودن زمان اشتغال در برخی مشاغل ساختمانی به دلیل ماهیت ذاتی کار، عملا احتمال اتمام زمان فعالیت بیمه شده در یک پروژه ساختمانی در زمان مراجعه بازرسین مربوطه و یا جابه جایی آدرس محل اشتغال بیمه شده در بازه های زمانی کوتاه مدت وجود خواهد داشت، لذا در اینگونه موارد پس از جمع آوری اطلاعات تکمیلی می بایست نسبت به انجام بررسی و شناسایی مجدد از محل اشتغال به کار جدید، تا زمان حصول نتیجه قطعی در خصوص اشتغال یا عدم اشتغال بیمه شده در کارهای ساختمانی، اقدامات لازم صورت پذیرد.

۱۶ - ۴ - چنانچه محل سکونت و اشتغال به کار بیمه شدگان کارگران ساختمانی در برخی موارد به دلیل ماهیت شغل خارج از استان محل بیمه پردازی تغییر می نماید و این موضوع احیانا مشکلاتی را جهت تداوم بیمه پردازی آنان به وجود می آورد، لذا به منظور تسهیل در انجام امور بیمه ای این طیف از بیمه شدگان با وضعیت بیمه ای فعال، نحوه و شرایط جابجایی آنان در سطح استان ها مراتب پس از طراحی نرم افزار مربوطه، متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

۱۷ - ۴ - ایام بستری و مدت زمان تعیین تکلیف کمیسیون پزشکی کارگران ساختمانی از مصادیق عدم اشتغال آنان محسوب نخواهد شد و بیمه شده در این ایام مشمول قانون بیمه کارگران ساختمانی است.

۱۸ ۴ - به منظور حسن انجام کار و ارتقا کیفیت بازرسی های تحقیقی به عمل آمده، رؤسا و کارشناسان نامنویسی و حساب های انفرادی ادارات کل استان ها موظفند در بازدیدهای ادواری از شعب تابعه، به صورت تصادفی چند نمونه از بازرسی های انجام شده را به لحاظ تنظیم فرم چک لیست مذکور و همچنین ارزیابی کیفیت بازرسی های انجام شده توسط شعب و کارگزاری های رسمی مورد بررسی قرار دهند. بدیهی است این امر به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی ادارات کل استان ها تلقی خواهد گردید.

۱۹ ۴ - با عنایت به اهمیت بازرسی های تحقیقی صورت پذیرفته اعم از گزارشات شعبه و استان، متن گزارش لازم است با در نظر گرفتن کلیه موارد فوق بوده و شرح فعالیت ها و اقدامات صورت پذیرفته که منتج به حصول نتیجه گردیده، در متن گزارش به شفافیت و وضوح، انشا و از نوشتن عبارات کلی پرهیز شود.

۲۰ ۴ - فرایند بازرسی میدانی کارگر ساختمانی با اظهارنظر رئیس / معاون شعبه خاتمه یافته و ملاک عمل، نظر وی می باشد.

۲۱ - ۴ - در مواردی که محل اشتغال به کار کارگران ساختمانی در حوزه عملکرد سایر شعب می باشد، واحد نامنویسی و حساب های انفرادی شعبه محل بیمه پردازی موظف است نسبت به ارجاع درخواست بازرسی به شعبه ای که محل اشتغال کارگر ساختمانی به آن مربوط می شود، اقدام نماید. لذا شعبه مقصد می بایست ضمن انجام بازرسی میدانی، بارگذاری فرم شماره ۳ و گزارش بازرسی در پرونده الکترونیک و درج نظرات در سیستم، امکان ادامه فرایند را فراهم نماید.

ج. پالایش:

۲۲ - ۴ - در اجرای بند و قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵ مبنی بر اینکه استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و کارگران شاغل در کارگاه های صنفی، صنعتی و موارد مشابه غیرمرتبط از خدمات بیمه ای موضوع این قانون ممنوع است و در خصوص دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی و سایر موارد مشابه، در صورتی که توسط سازمان تأمین اجتماعی احراز شود فرد بیمه شده در شغل ساختمانی تعریف شده اشتغال نداشته است، متقاضی مکلف است ظرف یک ماه نسبت به پرداخت بیست درصد ۲۰ سهم کارفرمایی برای مدت مربوطه اقدام نماید، در غیراینصورت سوابق بیمه ای متخلف، متناسب با مدت عدم اشتغال، حذف می گردد.

تذکر: در خصوص کارگران شاغل در کارگاه های مشمول قانون کار اقدامات لازم به منظور وصول حق بیمه طبق ضوابط و مقررات جاری انجام می گیرد.

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بکارگیری روش های متنوع و حتی الامکان بصورت مستقیم بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی نظارت داشته باشد. بنابراین نحوه عمل در این راستا به شرح زیر تعیین می گردد.

۲۳ - ۴ - استفاده از سامانه کارگران ساختمانی و سایر پایگاه های اطلاعاتی

۱ - ۲۳ - ۴ - اطلاعات کارگران ساختمانی فعال بطور متناوب و مکانیزه جهت بررسی و راستی آزمایی به سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاوی پایگاه اطلاعات ایرانیان و ارسال و نتایج بررسی اعم از تائید یا عدم تائید با ذکر علت به سیستم کارگران ساختمانی شعبه تأمین اجتماعی ذیربط منتقل می گردد

تذکر: مواردی که نتیجه راستی آزمایی در سامانه کارگران ساختمانی در این مرحله، مانع از ادامه رابطه بیمه ای کارگر ساختمانی باشند، از طریق پیامک به متقاضی اطلاع رسانی می گردند.

۲ - ۲۳ - ۴ - واحد نامنویسی و حساب های انفرادی شعبه ذیربط موظف است، پیرامون مواردی که نتیجه بررسی در سامانه، عدم تائید می باشند با توجه به علت عدم تائید، بررسی های تکمیلی در خصوص تعیین تاریخی که فرد کارگر ساختمانی نبوده معمول و از همان تاریخ نسبت به توقف ارتباط بیمه ای کارگر ساختمانی و سپس مطابق بند ۴ - ۲۴ - ۴ این بخشنامه اقدام نماید.

۲۴ - ۴ - اقدامات واحدهای اجرائی

۱ - ۲۴ - ۴ - واحد نامنویسی و حساب های انفرادی مکلف است به منظور احراز اشتغال کارگران ساختمانی نسبت به انجام بازرسی میدانی دوره ای مطابق بند «ب» این فصل و همچنین پایش فعالیت های صنفی و تجاری آنها اقدام نماید.

۲ - ۲۴ - ۴ - واحد نامنویسی و حساب های انفرادی موظف است متعاقب نام نویسی و بیمه پردازی کارگران ساختمانی ضمن برنامه ریزی مدون نسبت به بازبینی کلیه مدارک و مستندات پذیرش کارگران ساختمانی مطابق فرم شماره شش اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم وجود هر یک از مدارک مربوطه می بایست وفق مقررات و ضوابط جاری اقدامات لازم صورت پذیرد.

۳ - ۲۴ - ۴ - واحد نامنویسی و حساب های انفرادی شعبه ذیربط موظف است، مواردی که نتیجه بازرسی میدانی و یا پایش فعالیت های صنفی و تجاری، عدم تائید اشتغال کارگر ساختمانی می باشد، نسبت به توقف ارتباط بیمه ای کارگر ساختمانی از تاریخ انجام بازرسی و یا شروع فعالیت صنفی و تجاری ذیربط و سپس مطابق ۴ - ۲۴ - ۴ این بخشنامه اقدام نماید.

۴ - ۲۴ - ۴ - استفاده دارندگان موافقت اصولی، پروانه کسب، کارت بازرگانی از خدمات بیمه ای موضوع این قانون، ممنوع است بنابراین در اینگونه موارد واحد نامنویسی و حساب های انفرادی می بایست ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین دوره، محاسبه و اعلام مبلغ بدهی به بیمه شده اقدام نماید. لازم به ذکر است چنانچه مخاطب ظرف یک ماه از تاریخ اعلام بدهی نسبت به پرداخت حق بیمه موصوف اقدام نماید، سوابق دوره مربوطه لحاظ و در غیراینصورت می بایست نسبت به حذف سوابق مربوطه اقدام گردد.

ضمنا در خصوص کارگران شاغل در کارگاه ها؛ رعایت مفاد تذکر ذیل بند ۲۲ - ۴ الزامی است.

۵ - ۲۴ - ۴ - آن دسته از افراد که بر اساس اطلاعات سامانه کارگران ساختمانی، پایش فعالیت های صنفی و تجاری و یا گزارشات بازرسی تحقیقی وضعیت بیمه ای آنان مختومه می گردد، در صورت تمایل می توانند با احراز شرایط مقرر از طریق بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا ادامه بیمه بصورت اختیاری نسبت به ادامه بیمه پردازی و بهره مندی از مزایای قانون تأمین اجتماعی اقدام نمایند.

۶ - ۲۴ - ۴ - کارگران ساختمانی که در کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال بکار می یابند و جهت آنان لیست ماهیانه ارسال و حق بیمه پرداخت می گردد از شمول قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی خارج بوده و در صورت عدم اشتغال در کارگاه مربوطه و با ارائه درخواست و رعایت سایر شرایط مقرر می توانند از تسهیلات در نظر گرفته شده در قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مربوطه بهره مند گردند.

۷ - ۲۴ - ۴ - در خصوص آن دسته از کارگران شاغل در کارهای ساختمانی که سن بالا دارند، شعب موظفند پس از اعلام نتایج مراکز معاین پزشکی مبنی بر سلامت جسمانی و توانایی انجام کار، نسبت به انجام بازرسی تحقیقی دو نفره بازرسین منتخب کارگزاری و شعبه اقدام و در صورت تأیید، هر سه ماه یک بار جهت احراز اشتغال بکار آنان در حرفه صنعت ساختمان مطابق ضوابط جاری اقدام نمایند.

د. اعتراض:

۲۵ - ۴ - فرآیند رسیدگی به اعتراض کارگر ساختمانی به نتیجه گزارش بازرسی میدانی

۱ - ۲۵ - ۴ - در اجرای بند ط قانون اصلاح ماده ۵ مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۵، چنانچه کارگر ساختمانی به توقف ارتباط بیمه کارگران ساختمانی معترض بوده و درخواست بررسی و پذیرش مجدد داشته باشد، می بایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ توقف رابطه بیمه ای توسط سازمان، نسبت به تکمیل «فرم شماره ۴ » و ارائه آن به واحد نامنویسی و حساب های انفرادی شعبه ذیربط اقدام نماید.

۲ - ۲۵ - ۴ - مسئول واحد یاد شده موظف است در خصوص تصویربرداری و شناسه گذاری فرم شماره ۴ تکمیل شده در بخش مستندات کارگر ساختمانی در پرونده الکترونیک و همچنین ثبت درخواست انجام بازرسی دو نفره اقدام نماید.

۳ - ۲۵ - ۴ - بازرسی هائی که در فرآیند بررسی اعتراض کارگر ساختمانی انجام می شوند، می بایست توسط دو بازرس شعبه یکی از واحد نامنویسی و حساب های انفرادی و دیگری به انتخاب رئیس شعبه و حداکثر ظرف دو هفته از زمان تخصیص بازرسی، انجام و نتیجه در سیستم درج و گزارش آن به بیمه شده اعلام گردد.

۴ - ۲۵ - ۴ - بازرسی های تائید شده توسط رئیس / معاون شعبه مربوط به این بخش، می بایست توسط اداره نامنویسی و حساب های انفرادی اداره کل استان ذیربط بر اساس مدارک و مستندات بطور کامل مورد بررسی قرار گرفته و در سیستم اظهارنظر گردد. بدیهی است ملاک عمل، نظر رئیس اداره یاد شده خواهد بود.

۵ - ۲۵ - ۴ - چنانچه کارگر ساختمانی به نتیجه بازرسی میدانی اولیه بدوی به عمل آمده توسط واحدهای اجرایی سازمان در راستای اعتراض اول، مجددا معترض باشد، می بایست حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ بازرسی اخیر، اعتراض خود را ضمن تکمیل «فرم شماره ۴ » به شعبه ذیربط ارائه نماید و متعاقب آن می بایست بازرسی تحقیقی میدانی و بررسی همه جانبه تجدیدنظر صورت پذیرفته و نتیجه به بیمه شده اعلام گردد.

ه. پرداخت و گردش حساب:

۲۶ - ۴ - حق بیمه سهم بیمه شده کارگران ساختمانی در زمان اشتغال بکار معادل ۷ دستمزد مقطوع تعیین شده خواهد بود که کارگر ساختمانی می بایست راسا حق بیمه خود را هر ماه با رعایت مهلت مقرر به سازمان پرداخت نماید.

۲۷ - ۴ - بمنظور جلوگیری از سو استفاده های احتمالی و احقاق حقوق بیمه شدگان واقعی کارگران ساختمانی صدور فیش پرداخت حق بیمه منوط به وجود گزارش بازرسی و تأیید اشتغال بکار، در فاصله زمانی شش ماه قبل از دوره برگ پرداخت مربوطه خواهد بود.

۲۸ - ۴ - از آنجایی که مهلت پرداخت حق بیمه هر ماه لغایت آخرین روز ماه بعد می باشد لذا در صورت عدم پرداخت حق بیمه مربوطه ظرف مهلت مذکور به ترتیب ذیل عمل می گردد:

۱ - ۲۸ - ۴ - چنانچه مراجعه ظرف شش ماه پس از آخرین پرداخت حق بیمه باشد، محاسبه و وصول حق بیمه معوق بر اساس گردش حساب به همراه جرایم متعلقه ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و به شرط پوشش بازرسی اشتغال بکار تأیید شده، بلامانع خواهد بود.

۲ - ۲۸ - ۴ - در صورتی که تاریخ مراجعه بعد از شش ماه از آخرین پرداخت حق بیمه باشد، تداوم بیمه پردازی وی در صورت احراز کامل اشتغال در کارهای ساختمانی در قالب بیمه کارگران ساختمانی تابع ضوابط و شرایط حاکم بر پذیرش متقاضی جدید خواهد بود.

و. کارگزاری:

۲۹ - ۴ - در راستای وظایف محوله و به جهت کنترل و نظارت مستمر بر وضعیت اشتغال بکار متقاضیان مورد نظر در کارهای ساختمانی کارگزاری های رسمی نیز موظفند با هماهنگی شعبه ذی ربط نسبت به معرفی فرد یا افراد مجرب و آشنا با قوانین و مقررات مربوطه وفق ضوابط اقدام نماید.

تذکر ۱: به دلیل حساسیت امر و اهمیت موضوع در جهت افزایش کیفیت نتایج حاصله در راستای اجرای این فرآیند، لازم است در انتخاب فرد یا افراد مذکور، شاخص هایی از قبیل تعهد، توانمندی، مسئولیت پذیری، تجربه، صداقت در رفتار و گفتار و پایبندی به اصول و موازین اخلاقی مورد توجه قرار گیرد.

تذکر ۲: انجام کلیه اقدامات از جمله اخذ تاییدیه حراست، انعقاد قرارداد، اخذ رمز و کد کاربری، صدور کارت شناسایی جهت انجام امور میدانی و رعایت سایر امور ضروری در راستای به کارگیری و جذب نیروی انسانی و فعالیت در این فرآیند، از سوی کارگزاری مربوطه الزامی می باشد.

۳۰ - ۴ - واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه می بایست بمنظور نظارت بر وضعیت اشتغال بکار کارگران ساختمانی، مطابق برنامه ریزی مدون و بر اساس ضوابط موجود، درخواست های بررسی و شناسایی افراد موصوف را به انضمام آدرس محل اشتغال بیمه شدگان مربوطه از طریق سیستم متمرکز کارگران ساختمانی، به مسئول کارگزاری ذی ربط ارجاع نماید. بدیهی است آن دسته از شعبی که دارای بیش از یک کارگزاری می باشند تفکیک فهرست مذکور می بایست با رعایت اصل برابری مد نظر قرار گیرد.

تذکر: تعداد فرم های درخواست بررسی و شناسایی از سوی شعبه در طول یک هفته برای هر نفر حداکثر ۳۰ درخواست تعیین می گردد.

۳۱ - ۴ - کارگزاری موظف است حداکثر ظرف مدت «چهار روز کاری» پس از دریافت فرم های درخواست بررسی و شناسایی، نسبت به بررسی موضوع احراز اشتغال بکار متقاضیان ذی ربط منطبق با جدول شاغلین بخش صنعت ساختمان، از محل اشتغال بکار، نحوه انجام فعالیت و شرح آن، با رعایت سایر ضوابط و مقررات، اقدام نتیجه گزارش های ذی ربط را پس از ثبت در سیستم متمرکز کارگران ساختمانی، به همراه سایر مدارک و مستندات، طبق فرم اخذ شده از سیستم مذکور و درج مهر مسئول کارگزاری جهت بررسی و تأیید نهایی به واحد نام نویسی و حساب های انفرادی شعبه ارسال نماید.

۳۲ - ۴ - کلیه کارگزاری های رسمی سازمان موظفند ضمن مطالعه دقیق قوانین و مقررات بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی، نظارت های ادواری و موردی را با اولویت بررسی و شناسایی از محل اشتغال بکار، طبق قوانین و ضوابط موجود با ذکر آدرس محل اشتغال، شماره پروانه ساختمان و انجام دهند.

۳۳ - ۴ - واحد نامنویسی و حساب های انفرادی شعب می بایست تمهیدات لازم را به منظور بررسی صحت و سقم گزارش های ارسالی از سوی کارگزاری ها، توسط بازرسین منتخب همکاران سازمانی پیش بینی نموده تا حسب مورد نسبت به بررسی مجدد حداقل ۱۰ از گزارش های بازرسی تحقیقی ارائه شده بصورت تصادفی در طول هر دوره بازرسی انجام شده ، جهت احراز اشتغال متقاضیان ذی ربط قبل از تاییدیه پرداخت حق الزحمه طبق مقررات و ضوابط جاری اقدام گردد.

۳۴ - ۴ - پرداخت حق الزحمه اجرای فرآیند بازرسی تحقیقی از طریق کارگزاری رسمی به ازای ارائه هر گزارش به شعبه، صرفا پس از تأیید مسئول نام نویسی و حساب های انفرادی و رئیس شعبه و بر اساس مصوبه های شماره ۱۱۰۰/۹۴/۲۸۱۵ مورخ ۱۳۹۴/۹/۷ و شماره ۱۱۰۰/۹۴/۳۲۲۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ هیأت مدیره محترم سازمان و تغییرات بعدی آن خواهد بود.

تذکر: صرفا آن دسته از گزارش های بازرسی تحقیقی که ضمن رعایت کامل ضوابط و مقررات مربوطه، وضعیت قطعی اشتغال تأیید و یا عدم اشتغال عدم تأیید بیمه شده در کارهای ساختمانی را مشخص نموده باشد، مشمول پرداخت حق الزحمه خواهد بود.

۳۵ - ۴ - در صورت مشاهده و اثبات هرگونه خطای سهوی یا عمدی، سو استفاده و یا تخلف احتمالی کارگزاری مربوطه و نیز عدم رعایت ضوابط و مقررات در اجرای این فرآیند، سازمان ضمن مکلف نمودن کارگزاری ذی ربط به جبران خسارات و هزینه های احتمالی، نسبت به اعمال مجازات های تعیین شده طبق دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات کارگزاری های رسمی سازمان با پیشنهاد دفتر امور کارگزاری ها به ستاد صدور جواز کارگزاری ها اقدام خواهد نمود.

ز. سایر موارد:

۳۶ - ۴ - کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمانی که تحت پوشش قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۶ قرار نگرفته اند، مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال ۱۳۵۲ و اصلاحات بعدی آن بوده و در صورت احراز شرایط از مزایای قانون مربوطه برخوردار خواهند شد.

۳۷ - ۴ - به موجب ماده یک قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب ۱۳۵۲/۸/۲۱ کلیه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی دارای کارت مهارت یا بدون کارت مهارت فنی اعم از ایجاد یا توسعه بنا و تخریب مربوط به آن بترتیب مندرج در قانون نزد سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه خواهند بود و نحوه اقدام در خصوص معرفی آنان به مراکز درمانی مطابق مفاد دستور اداری شماره ۵۰۱۰/۹۳/۰۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ مشترک حوزه معاونت های بیمه ای و درمان خواهد بود.

۳۸ - ۴ - نحوه نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مشمولین همانند ضوابط عمومی و تعیین شده فی مابین صندوق های بیمه و بازنشستگی و بر اساس قوانین مربوطه صورت می پذیرد.

۳۹ - ۴ - احتساب سابقه بیمه پردازی برای کارگران ساختمانی جهت ایامی خواهد بود که بیمه شده در شغل ساختمانی اشتغال به کار داشته و حق بیمه متعلقه را پرداخت نماید.

۴۰ - ۴ - ادارات کل استا ن ها موظفند، نسبت به ارسال کلیه آمارهای مربوط به بیمه کارگران ساختمانی به صورت هر سه ماه یک بار سه ماهه اول؛ اسفند، فروردین و اردیبهشت، سه ماهه دوم؛ خرداد، تیر و مرداد، سه ماهه سوم؛ شهریور، مهر و آبان و سه ماهه چهارم؛ آذر، دی و بهمن و صرفا مطابق فرمت Excel پیوست لغایت دهم ماه بعد به اداره کل نامنویسی و حساب های انفرادی اقدام نمایند.

۴۱ - ۴ - در خصوص ارسال آمار افراد مختومه شده بر اساس گزارشات بازرسی تأیید نشده، بیمه شدگان کارگر ساختمانی که به علت بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و یا عدم پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر و ارتباط بیمه پردازی آنان خاتمه یافته است، جز نفرات مختومه لحاظ نگردیده و می بایست از درج افراد مربوطه در فهرست نفرات مختومه شده خودداری به عمل آید.

۴۲ - ۴ - معاونت های بیمه ای، برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی و اقتصادی و سرمایه گذاری موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی، افزایش مجموع عوارض تا معادل ۳۰ درصد و بصورت سالانه حداکثر در سقف معادل دو و نیم درصد جهت طی فرایند تصویب به هیأت وزیران ارسال نمایند. همچنین در اجرای بند ج قانون یاد شده ضمن ایجاد حساب واحد برای کلیه عملیات مالی موضوع این قانون، وجوه حاصل از درآمدهای تحقق یافته و سرمایه گذاری انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری را صرفا برای بیمه نمودن کارگران ساختمانی، اختصاص داده و گزارش عملکرد درآمد و هزینه و خسارات پرداختی افراد تحت شمول را به تفکیک هر سه ماه یکبار به کمیسیون های اجتماعی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

۴۳ - ۴ - در اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مدیران و مسئولین بلافصل کارکنان، مسئول نظارت و کنترل بر حفظ روابط کارکنان خود در انجام وظایف محوله بوده و می بایست در خصوص عملکرد آنان پاسخگو باشند. ضمنا چنانچه اثبات شود همکاران ذیربط با اقدامات خود موجبات پذیرش کارگران غیرواقعی را فراهم نموده باشند، علاوه بر برخورد با همکاران خاطی با مدیران و سرپرستان مربوطه نیز که در کشف تخلف یا سو استفاده احتمالی اهمال نموده باشند، مطابق قوانین و مقررات رفتار خواهد شد.

۴۴ - ۴ - شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است در اسرع وقت و حداکثر یک ماه از تاریخ صدور بخشنامه اقدامات لازم پیرامون اعمال کلیه اصلاحات نرم افزاری مربوط به تعامل مکانیزه با سامانه کارگران ساختمانی مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین توسعه سایر قابلیت های نرم افزاری سیستم کارگران ساختمانی را معمول نماید.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، رؤسای ادارات وصول حق بیمه، نامنویسی و حساب های انفرادی، امور بیمه شدگان، امور مالی و دفتر کارگزاری های رسمی سازمان و مسئولین متناظر ذی ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود و مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات می بایست حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از صدور این بخشنامه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی نرم افزارهای موجود و طراحی و پیاده سازی سایر نرم افزارهای مورد نیاز و ایجاد امکان اخذ کلیه آمار و اطلاعات مربوطه را با همکاری شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین فراهم نمایند.


 

منبع: اخبار اجتماعی مهرنیوز